guideubon

 

น้ำมูลล้นตลิ่งฝั่ง อ.วารินฯ แล้ว 3 ซม. เดินเครื่องผลักดันน้ำ 140 เครื่อง

น้ำมูลล้นตลิ่ง-112จุด03-01.jpg

วันที่ 10 กันยายน 2565 รายงานสถานการณ์น้ำท่า แม่น้ำมูลที่สถานีวัดน้ำ M.7 สะพานเสรีประชาธิปไตย ระดับตลิ่งอยู่ที่ 112.00 ม.รทก. หรือ 7 เมตร ระดับน้ำวันนี้ วัดได้ 112.03 ม.รทก. หรือระดับ 7.03 เมตร เพิ่มขึ้นจากเมื่อวาน 0.07 เมตร สูงกว่าตลิ่ง 0.03 เมตร อัตราการไหลอยู่ที่ 2,318.00 ลบ.ม./วินาที

น้ำมูลล้นตลิ่ง-112จุด03-02.jpg

ทั้งนี้ ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 13 อุบลราชธานี ติดตั้งเครื่องสูบน้ำระยะไกล ขนาด 12 นิ้ว 2 เครื่อง สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 11 ขนาด 30 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง และโครงการชลประทานอุบลราชธานี ขนาด 12 นิ้ว 3 เครื่อง รวม 6 เครื่อง เพื่อเร่งระบายน้ำป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนเกตุแก้วและชุมชนท่าบังมั่ง ในเขตเทศบาลเมืองวารินชำราบ อำเภอวารินชำราบ

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 11 ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ขนาด 12 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง บริเวณประตูระบายน้ำชุมชนท่ากอไผ่ เพื่อเร่งการระบายน้ำออกจากที่ลุ่มต่ำ ในชุมชนท่ากอไผ่ และหาดสวนสุข ให้เร็วขึ้น

และกรมชลประทานได้ทำการติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำเพิ่มเติมอีก 40 เครื่อง รวมจำนวน  140 เครื่อง และติดตามการติดตั้งเครื่องสูบน้ำแรงดันสูง  (Hydro Flow) ที่บริเวณแก่งสะพือ  อำเภอพิบูลมังสาหาร พร้อมทำการเดินเครื่องแล้ว 2 เครื่อง เพื่อช่วยเร่งผลักดันและระบายน้ำแม่น้ำมูลลงสู่แม่น้ำโขงให้เร็วยิ่งขึ้น  

น้ำมูลล้นตลิ่ง-112จุด03-03.jpg

ราษฎรได้รับความเดือดร้อน ด้านการดำรงชีพ 2 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี และอำเภอวารินชำราบ ทำการอพยพ จำนวน 13 ชุมชน ตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราว 10 จุด ดังนี้

เขตเทศบาลนครอุบลราชธานี
ศูนยพักพิงชั่วคราว บริเวณสวนสาธารณะห้วยม่วง
- ชุมชนโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช (วังแดง)
ศูนยพักพิงชั่วคราว ศาล SML อเนกประสงค์
- ชุมชนวัดบูรพาราม 2
ศูนยพักพิงชั่วคราว บริเวณรอบบ่อบำบัด
- ชุมชนวัดบูรพาราม 3
ศูนยพักพิงชั่วคราว ศาลากลางบ้านดู่
- ชุมชนศาลากลางบ้านดู่
ศูนยพักพิงชั่วคราว บริเวณกลางซอย ตรงข้ามบ้านตายาย
- ชุมชนหลังโรงเรียนเยาวเรศฯ 3
ศูนยพักพิงชั่วคราว บริเวณซอยติ่งปลาเผา
- ชุมชนวัดป่าแสนอุดม 1

เขตเทศบาลตำบลแจระแม
ศูนยพักพิงชั่วคราว ศาลปู่ตา
- บ้านท่าบ่อ หมู่ที่ 1
- บ้านท่าบ่อ หมู่ที่ 2
ศูนยพักพิงชั่วคราว เอกชน SP ท้ายหมู่บ้าน
- บ้านทัพไท หมู่ 7

เขตเทศบาลเมืองวารินชำราบ
ศูนยพักพิงชั่วคราว โครงการปรับปรุงคุณภาพน้ำ
- ชุมชนท่าบ้งมั่ง
- ชมชนเกตแก้ว
ศูนยพักพิงชั่วคราว วัดหาดสวนสุข
- ชุมชนหาดสวนสุข
- ชุมชนหาดสวนสุข 1

 

copyright 2005 www.GuideUbon.com สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail.com | Tel : 080-4850511