guideubon

 

ม.อุบลฯ โชว์ปลูกมะเขือเทศเชอรี่ 3 ต้น ออกผล 1.2 หมื่นลูก

มะเขือเทศเชอรี่-เกษตรอีสานใต้-01.jpg

คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เตรียมพร้อมจัดงานเกษตรอีสานใต้ ประจำปี 2566 ภายใต้แนวคิด “โคก หนอง นา: ศาสตร์พระราชาเพื่อพัฒนาเกษตรยั่งยืน” กำหนดระหว่างวันที่ 10-19 กุมภาพันธ์ 2566 พร้อมโชว์นวัตกรรมระบบเพาะปลูกพืชไฮโดรโปนิกส์มะเขือเทศเชอรี่ ปลูก 3 ต้น ออกผลได้มากกว่า 12,000 ลูก สามารถรับประทานได้ มีระดับความหวานสูงถึง 7-8 องศาบริกซ์ โดยใช้พันธุ์ “มหามงคล” ซึ่งเป็นพันธุ์ที่นักวิจัยของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้พัฒนาขึ้นมา นับว่าเป็นการปลูกแห่งแรกของประเทศไทย พร้อมจัดแสดงในโรงเรือน ใกล้กังหันลมแลนด์มาร์คของการจัดงาน

มะเขือเทศเชอรี่-เกษตรอีสานใต้-02.jpg

 ดร.นรินทร บุญพราหมณ์ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์  กล่าวถึงความสำเร็จของนวัตกรรมระบบเพาะปลูกพืชไฮโดรโปนิกส์มะเขือเทศเชอรี่ ในครั้งนี้ว่า เมื่อปี 2564 คณะเกษตรศาสตร์ ได้ทดลองปลูกมะเขือเทศเชอรี่ ด้วยระบบไฮโดรโปนิกส์มาแล้ว ซึ่งได้รับความสนใจผู้เข้าชมจำนวนมาก โดยปลูก 1 ต้น ออกผลกว่า 4,000 ลูก ซึ่งมี รองศาสตราจารย์ ดร.บุญส่ง เอกพงษ์ นักวิจัยคณะเกษตรศาสตร์ ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญพัฒนาพันธุ์มะเขือเทศเชอรี่อินทรีย์ ในอันดับต้นๆของประเทศ

ในปี 2566 คณะเกษตรศาสตร์ ได้นำนวัตกรรมระบบเพาะปลูกพืชไฮโดรโปนิกส์ มาโชว์อีกครั้ง โดยเพิ่มการปลูกมะเขือเทศเชอรี่เป็นจำนวน 3 ต้น สามารถออกผลได้มากกว่า 12,000 ลูก การปลูกในลักษณะนี้นอกจากจะปลูกไว้สำหรับโชว์ความสวยงามแล้ว ยังสามารถรับประทานเป็นผลไม้สดได้ สามารถนำไปจำหน่ายสร้างอาชีพและรายได้แก่เกษตรกรหรือผู้สนใจได้เป็นอย่างดี

ด้าน ดร.ทวีศักดิ์ วิยะชัย นักวิชาการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ กล่าวเพิ่มเติมว่า การปลูกมะเขือเทศเชอรี่ด้วยระบบเพาะปลูกพืชไฮโดรโปนิกส์ โดยใช้ระบบน้ำหมุนเวียน ซึ่งมะเขือเทศมีความต้องการธาตุอาหารจำนวนมาก ใบและรากจึงต้องมีความสมดุลกัน จึงต้องใช้น้ำเติมลงในอ่างวันละประมาณ 100 ลิตร เพื่อหล่อเลี้ยงราก พร้อมใส่ปุ๋ย AB สำหรับไฮโดรโปนิกส์ ในปริมาณที่เหมาะสม จึงทำให้ผลผลิตออกมาจำนวนผลมากตามที่เราต้องการ

มะเขือเทศเชอรี่-เกษตรอีสานใต้-03.jpg

ผู้ที่สนใจ สามารถชมระบบสาธิตการปลูกพืชไฮโดรโปนิกส์ มะเขือเทศเชอรี่ ณ บริเวณพื้นที่โรงเรือนในงานเกษตรอีสานใต้ ระหว่างวันที่ 10-19 กุมภาพันธ์ 2566 ซึ่งมีเมล็ดพันธุ์จำหน่ายในการจัดงานครั้งนี้ด้วย สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  โทรศัพท์ 045-353501

เพลิน  วิชัยวงศ์ นักประชาสัมพันธ์ ม.อุบลฯ / ข่าว

มะเขือเทศเชอรี่-เกษตรอีสานใต้-04.jpg

 

copyright 2005 www.GuideUbon.com สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail.com | Tel : 080-4850511