guideubon

 

คลัสเตอร์โควิดที่ตลาด ระบาดหนัก วารินฯ 3 แห่ง พิบูลฯ 1 แห่ง

ตลาด-ระบาดหนัก-01.jpg

วันที่ 20 ตุลาคม 2564 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี รายงานสถานการณ์โควิด–19 จังหวัดอุบลราชธานี พบผู้ติดเชื้อรายใหม่จำนวน 96 ราย เป็นการติดเชื้อจากต่างจังหวัด 3 ราย ติดเชื้อในพื้นที่ 93 ราย แยกเป็น อ.วารินชำราบ 47 ราย (ตลาดวารินฯ 28, ตลาดแม่กิมเตียง 11 ราย), อ.เมืองอุบลฯ 15 ราย, อ.สำโรง 7 ราย, อ.เดชอุดม 6 ราย, อ.เขมราฐ 3 ราย, อ.ดอนมดแดง 3 ราย, อ.สิรินธร 3 ราย, อ.ตระการพืชผล 2 ราย, อ.เขื่องใน อ.ทุ่งศรีอุดม อ.นาตาล พื้นที่ละ 1 ราย

ยอดผู้ติดเชื้อสะสมในจังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 18,925 ราย รักษาหายสะสม 17,566 ราย กำลังรักษา 1,220 ราย ไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม รวมเสียชีวิตสะสม 139 ราย ใส่เครื่องช่วยหายใจ 4 ราย

การระบาดเป็นกลุ่มก้อนวันนี้ พบผู้ป่วยโควิด 4 อันดับแรกอยู่ในตลาดทั้งสิ้น ได้แก่ ตลาดสดวารินชำราบ 28 ราย / ตลาดแม่กิมเตียง 11 ราย / ตลาดบุ่งหวาย 1 ราย และตลาดสดพิบูลมังสาหาร 1 ราย นอกจากนี้ ยังมีผู้ป่วยโควิด อาชีพขายเนื้อที่ตลาดน้อย สัมผัสเชื้อในครอบครัวอีกด้วย

ตลาด-ระบาดหนัก-02.jpg

คลัสเตอร์ตลาดสดวารินชำราบ อ.วารินชำราบ พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2564 เป็นแม่ค้าขายของในตลาด ไม่ทราบปัจจัยเสี่ยง ผู้ป่วยกลุ่มแรกเป็นกลุ่มแม่ค้าขายของในตลาดวารินฯ  วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 28 ราย เป็นผู้ป่วย อ.วารินฯ 26 ราย อ.พิบูลฯ 1 ราย และ อ.นาตาล 1 ราย รวมผู้ป่วย 163 ราย เป็นกลุ่มแม่ค้า+ครอบครัว 144 ราย และผู้ใช้บริการตลาด 19 ราย พบผู้ป่วยในต่างอำเภอที่ อ.สว่างวีระวงศ์ 11 ราย, อ.สำโรง 4 ราย, อ.พิบูลมังสาหาร 10 ราย, อ.เดชอุดม 3 ราย, อ.น้ำยืน 1 ราย อ.เมือง 1 ราย, อ.นาเยีย 1 ราย และ อ.นาตาล 1 ราย

คลัสเตอร์ตลาดแม่กิมเตียง อ.วารินชำราบ พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2564 เป็นสามี ภรรยา ขายลาบในตลาด ไม่ทราบปัจจัยเสี่ยง แพร่เชื้อในกลุ่มแม่ค้า ลูกจ้างในตลาด วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 11 ราย เป็นแม่ค้าขายอาหารในตลาด และครอบครัว รวมผู้ป่วย 25 ราย เป็นแม่ค้าขายอาหาร 11 ราย, คนส่งของในตลาด 2 ราย และผู้สัมผัสในครอบครัว 12 ราย

คลัสเตอร์ตลาดบุ่งหวาย พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2564 เป็นแม่ค้าในตลาด ไม่ทราบปัจจัยเสี่ยง ตรวจพบเชื้อกลุ่มแรกเป็นกลุ่มแม่ค้าในตลาด วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 1 ราย เป็นผู้สัมผัสในครอบครัว รวมผู้ป่วย 18 ราย

ตลาด-ระบาดหนัก-03.jpg

คลัสเตอร์ตลาดสดพิบูลมังสาหาร อ.พิบูลมังสาหาร พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2564 เป็นลูกจ้างร้านท้อปข้าวปุ้นสด ในตลาดสด ไม่ทราบปัจจัยเสี่ยง ผู้ติดเชื้อกลุ่มแรกเป็นแม่ค้า ลูกจ้างในตลาด วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 1 ราย เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงของแม่ค้าในตลาด รวมผู้ป่วย 29 ราย พบผู้ป่วยใน อ.พิบูลฯ 24 ราย อ.สิรินธร 4 ราย และ อ.สว่างวีระวงศ์ 1 ราย

คลัสเตอร์ สภ.ช่องเม็ก อ.สิรินธร พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2564 เป็นตำรวจ และ นร.ตำรวจ 4 ราย ไม่ทราบปัจจัยเสี่ยง วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 7 ราย เป็นตำรวจและนักเรียนตำรวจ รวมผู้ป่วย 11 ราย

คลัสเตอร์ ตึกอายุรกรรมชาย รพร.เดชอุดม พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2564 เป็นผู้ป่วยชาย อายุ 67 ปี ไม่ทราบปัจจัยเสี่ยง มี First case เป็นผู้ป่วยชาย อายุ 64 ปี (อ.นาจะหลวย) เริ่มป่วย 24 ก.ย.64 ตรวจพบเชื้อ 11 ต.ค.64 และเสียชีวิตเมื่อ 11 ต.ค.64 มีการแพร่เชื้อไปยังผู้ป่วยในตึก/ ญาติ/ เจ้าหน้าที่ วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 5 ราย เป็นผู้ป่วยที่สัมผัสโรค 4 ราย และผู้ป่วยที่จำหน่าย 1 ราย  รวมผู้ป่วย 20 ราย เสียชีวิต 1 ราย

ตลาด-ระบาดหนัก-04.jpg

คลัสเตอร์ ต.ค้อน้อย ม.3 อ.สำโรง พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2564 เป็นผู้ไปซื้อของที่ห้างแม็คโครวารินฯ (10 ต.ค.64) ตรวจพบเชื้อจำนวน 19 ราย มีผู้สัมผัสเสี่ยงสุง 110 ราย

คลัสเตอร์บ้านโพนเมือง ม.3 ต.ตระการ อ.ตระการพืชผล พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2564 เป็นชาย อายุ 38 ปี อาชีพเจ้าของอู่ซ่อมรถ มีประวัติเดินทางไปช่วยงานศพญาติที่ชุมชนหนองบก ต.วารินฯ อ.วารินชำราบ วันที่ 3-8 ตุลาคม 2564 (สัมผัสผู้ป่วยยืนยันซึ่งเป็นลูกสาวกับลูกเขยซึ่งเดินทางมาจากจังหวัดศรีสะเกษ) มีการแพร่เชื้อไปยังลูกค้าอู่ซ่อมรถและคนในชุมชน วันนี้พบผู้ป่วย 2 ราย รวมผู้ป่วย 22 ราย

ตลาด-ระบาดหนัก-05.jpg

ตลาด-ระบาดหนัก-06.jpg

ตลาด-ระบาดหนัก-07.jpg