guideubon

 

อีก 3 ซม. น้ำล้นตลิ่ง อ.วาิรนฯ 1 เมตร เครื่องผลักดันน้ำที่แก่งสะพือ เดินเครื่องแล้ว

เครื่องผลักดันน้ำ-พิบูลมังสาหาร-อุบล-06.jpg

ที่สถานีวัดน้ำท่า M7 สะพานเสรีประชาธิปไตย วันที่ 11 สิงหาคม 2560 เวลา 07.00 น. ระดับน้ำอยู่ที่ +112.97 ม.รทก. อัตราการไหล 2,882 ลบ.ม/วินาที ระดับน้ำในวันนี้ สูงกว่าตลิ่งฝั่ง อ.วารินชำราบ อุบลราชธานี 97 เซนติเมตร และยังมีแนวโน้มสูงขึ้น เนื่องจากยังมีการระบายน้ำจากน้ำมุลตอนบน และแม่น้ำชี ในขณะที่ระดับน้ำโขง ที่โขงเจียม จ.อุบลฯ เวลา 07.00 น. วัดได้ +12.11 ม. ลดลงจากเมื่อวานตอนเช้า 0.19 ม. ต่ำกว่าระดับตลิ่ง 2.39 ม.

เครื่องผลักดันน้ำ-พิบูลมังสาหาร-อุบล-05.jpg

กรมชลประทาน ได้วางแผนการจัดการจราจรทางน้ำ เพื่อให้ระดับน้ำส่งผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนให้น้อยที่สุด โดยได้ลดบานระบายที่เขื่อนราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ เพื่อให้ปริมาณน้ำในลำน้ำมูลลดลง ให้ปริมาณน้ำในลำน้ำชีเดินทางลงมาได้สะดวกมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ยังได้สนับสนุนเครื่องผลักดันน้ำ จำนวน 22 เครื่อง เพื่อเร่งระบายน้ำจากแม่น้ำมูลลงสู่แม่น้ำโขง ติดตั้งบริเวณสะพานแม่น้ำมูล อำเภอพิบูลมังสาหารจังหวัดอุบลราชธานี ก่อนถึงแก่งสะพือ

เขื่อนปากมูล-แม่น้ำมูล-แม่น้ำโขง-01.jpg

เช้านี้ 11 ส.ค.60 นรข.เขตอุบลราชธานี โดย สน.เรือโขงเจียม จัดกำลังพล พร้อมเรือ ล.360 ออกสำรวจระดับน้ำและการไหลของกระแสน้ำ ในแม่น้ำมูลพื้นที่ อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี ระดับน้ำในแม่น้ำมูลยังคงสูง กระแสน้ำไหลเชี่ยว การไหลระบายน้ำลงสู่แม่น้ำโขง ที่บริเวณสะพานข้ามแม่น้ำมูล และปากแม่น้ำมูลเป็นไปได้ด้วยดี เนื่องจากระดับน้ำในแม่น้ำโขงลดลง จากเมื่อวานตอนเช้า 0.19 ม. และต่ำกว่าระดับตลิ่ง 2.39 ม.