guideubon

 

รพ.สรรพสิทธิประสงค์ สนับสนุนเครื่องช่วยหายใจไป สปป.ลาว

สรรพสิทธิ์-อุบล-ต่อลมหายใจ-ลาว-01.jpg

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ห้องประชุมแผนกสาธารณสุข แขวงจำปาสัก นายแพทย์เพียรศักดิ์ แซ่หว่อง รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการพิเศษ กุมารแพทย์ด้านระบบทางเดินหายใจเด็ก กลุ่มงานกุมารเวชกรรม พร้อมด้วย นางสาวพิมณทิพา มาลาหอม นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ หัวหน้าศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ ด้านสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี และทีมสหวิชาชีพ ร่วมปรึกษาหารือในการส่งต่อการรักษาผู้ป่วย เด็กหญิงลินลี่ คูณทวีไช จาก สปป.ลาว ที่จำเป็นต้องใช้เครื่องช่วยหายใจตลอดเวลา

สรรพสิทธิ์-อุบล-ต่อลมหายใจ-ลาว-02.jpg

เด็กหญิงลินลี่ คูณทวีไช ราษฎรบ้านโนนแดงใต้ (หน่วย 04) เมืองสุขุมา แขวงจำปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ซึ่งรับการรักษาที่หอผู้ป่วยหนักกุมารเวชกรรม PCICU โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ตั้งแต่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 จนถึงปัจจุบัน แพทย์วินิจฉัยว่า มีความผิดปกติในสมอง มีภาวะระบบหายใจล้มเหลว จำเป็นต้องใช้เครื่องช่วยหายใจตลอดเวลา

สรรพสิทธิ์-อุบล-ต่อลมหายใจ-ลาว-03.jpg

ในการปรึกษาหารือ ได้มีการประสานงานโดยศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ ด้านสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งได้รับเกียรติจาก ท่าน สุพัน พูนสะหวัด รองนายแพทย์สาธารณสุขแผนกสาธารณสุขแขวงจำปาสัก ท่านดร.คิดสะแหวง สีสุลาด รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลแขวงจำปาสัก และนางสาววนิดา บุญยะแสง รองบริหารแขนงจำปาสัก พร้อมด้วย ทีมแพทย์พยาบาลจากโรงพยาบาลแขวงจำปาสักและทีมแพทย์พยาบาลจากโรงพยาบาลสุขุมา เข้าร่วมปรึกษาหารือในครั้งนี้ โดยช่วงบ่ายทีมงานได้ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ป่วย

สรรพสิทธิ์-อุบล-ต่อลมหายใจ-ลาว-04.jpg

ถือเป็นการส่งต่อการรักษาตามโครงการบริบาลผู้ป่วยเด็กโรคระบบหายใจที่บ้าน(Home Ventilator) โดยนายแพทย์เพียรศักด์ แซ่หว่อง กุมารแพทย์โรคระบบหายใจ ได้จัดหาเครื่องช่วยหายใจให้กับผู้ป่วย และทีมสหสาขาวิชาชีพ ได้ร่วมกันประเมินความพร้อมก่อนกลับบ้านโดยผู้ดูแลหลัก และ มารดา ได้รับการฝึกทักษะในการดูแลผู้ป่วยและผ่านการทดสอบตามมาตรฐานของโครงการฯ ทั้งนี้ บิดา แจ้งว่า ได้ปรับปรุงสภาพบ้านให้เหมาะสมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ครอบครัวมีความสมัครใจและพร้อมที่จะนำผู้ป่วยไปดูแลที่บ้าน

สรรพสิทธิ์-อุบล-ต่อลมหายใจ-ลาว-05.jpg

ทั้งนี้ การดำเนินงานโครงการเพื่อการดูแลผู้ป่วยที่ใช้เครื่องช่วยหายใจที่บ้าน ได้กำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานของสหสาขาวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง เป็นต้นแบบการดูแลผู้ป่วยและครอบครัว ให้โรงพยาบาลต่างๆ ที่ขอรับการสนับสนุนเครื่องช่วยหายใจ ตลอดจนความรู้และทักษะในการดูแลผู้ป่วย และการจัดการในรูปแบบ กาย-จิต-สังคม ซึ่งได้ส่งผู้ป่วยกลับบ้านร่วมกันในรูปแบบของเครือข่าย Home Ventilator จำนวน 5 ราย ได้แก่ รพ.สุรินทร์,รพ.อำนาจเจริญ, รพ.คำชะอี : รพ.มุกดาหาร, รพ.เกษตรวิสัย : รพ.ร้อยเอ็ด, รพ.กันทรลักษ์ : รพ.ศรีสะเกษ

ทางโครงการฯ ได้จัดให้มีการอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถให้กับบุคลากรด้านการสาธารณสุขแขวงจำปาสักจำนวน 2 รุ่น โดยโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ เป็นสถานที่อบรมและฝึกปฏิบัติจริง ก่อนที่จะมีการส่งต่อผู้ป่วยกลับบ้านในช่วงต้นเดือนเมษายน 2561 ซึ่งความร่วมมือในครั้งนี้ถือเป็นความร่วมมือระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว "ลิลลี่..สาวน้อยมหัศจรรย์" ผู้จุดประกายแห่ง ศรัทธา..ความรัก..ความหวัง..สู่การ "ต่อลมหายใจ" ที่ไร้พรมแดน... 

ข่าว/ภาพ สุทธิพงษ์ เกษเจริญคุณ,สุขสำราญ อินทสรณ์