guideubon

 

อาชีวะอุบลฯ โชว์ชุดโคมไฟสว่างไสวรับเทศกาลตรุษจีนที่เซ็นทรัลอุบลฯ

อาชีวะอุบล-โคมไฟตรุษจีน-01.jpg

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา อุบลราชธานี ร่วมกับ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี จัดนิทรรศการภายใต้ชื่องาน “อาชีวะปริทรรศน์ 2561” ที่บริเวณลานจัดกิจกรรมเซ็นทรัลพลาซ่า อุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 16-18 กุมภาพันธ์ 2561 นี้

อาชีวะอุบล-โคมไฟตรุษจีน-02.jpg

นายธวัชชัย พันธ์นิกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี กล่าวว่า ในช่วงเทศกาลตรุษจีนปีนี้ ได้นำครูและนักเรียน นักศึกษา แต่ละสาขาวิชา มาจัดนิทรรศการภายใต้ชื่องาน “อาชีวะปริทรรศน์ 2561” โดยกิจกรรมที่นำมาจัดแสดงแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่

อาชีวะอุบล-โคมไฟตรุษจีน-03.jpg

ส่วนที่ 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ร่วมกับเซ็นทรัลพลาซ่าอุบลราชธานี จัดแสดงโคมไฟบริเวณพื้นที่ด้านหน้าห้างสรรพสินค้า โชว์ความสวยงามในการตกแต่งสถานที่รับเทศกาลตรุษจีนปีนี้ ด้วยความสว่างไสวของโคมไฟรูปสัตว์น้อยใหญ่ประมาณ 30 ตัว ในบริเวณหน้างาน โดยจุดที่จะสร้างสีสันให้พื้นที่โดดเด่นมองเห็นแต่ไกลนั่นคือ โคมไฟนักษัตรปีจอ สัญลักษณ์ประจำปี จะแต่งเติมสีสันของงานให้โดดเด่นด้วยโคมไฟเจ้าหมาแสนรักที่มีความสูงถึง 5 เมตร พร้อมรายล้อมด้วยสีสันของสัตว์น้อยใหญ่ สร้างความสว่างไสวสวยงามน่าประทับใจ และเป็นจุดบันทึกภาพสำหรับประชาชน และนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเที่ยวงานและจับจ่ายซื้อของในช่วงเทศกาลตรุษจีนปีนี้

เค้ก-คุกกี้-ของขวัญปีใหม่-อาชีวะอุบล-11.jpg

ในส่วนกิจกรรมส่วนที่ 2 นั้น ได้แก่ การจัดแสดงนิทรรศการและสาธิตผลงานนักเรียน นักศึกษาในพื้นที่ด้านในห้างสรรพสินค้า ณ ลานจัดกิจกรรมเซ็นทรัลพลาซ่า อุบลราชธานี ด้วยเป็นการนำเสนอผลงานของคณะวิชาคหกรรม ศิลปกรรม อุตสาหกรรมท่องเที่ยวและโรงแรม คณะวิชาพื้นฐาน และคณะวิชาบริหารธุรกิจ อาทิ การสาธิตร้อยมาลัยและแกะสลักผักผลไม้ การจัดทำกระเป๋าผ้าตุ๊กตาจากเศษวัสดุธรรมชาติ การสาธิตการทำคัพเค้กแสนอร่อย และเมนูอาหารเพื่อสุขภาพสูตรเด็ด ศิลปะการผสมเครื่องดื่มบาร์เทนเดอร์ ศิลปะการแตกแต่งโต๊ะอาหารเพื่อธุรกิจ การสาธิตการวาดภาพคนเหมือน งานแกะสลักเทียน โฟม โอเอซิสเพื่อธุรกิจ การออกแบบตกแต่งภายใน คอมพิวเตอร์มัลติมีเดียร์ งานปริ้นสกรีนด้วยคอมพิวเจอร์และกิจกรรมการเปิดโลกอาชีพให้คำปรึกษาแนะนำและรับสมัครเรียนต่อสายอาชีพที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี

 อาชีวะอุบล-โคมไฟตรุษจีน-04.jpg

กิจกรรมทั้ง 2 ส่วน ขณะนี้กำลังเตรียมงานเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์สวยงามและน่าสนใจมากที่สุดในทุกๆ จุดของการจัดแสดง โดยเฉพาะโคมไฟ ขณะนี้ ครู นักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาเทคโนโลยีแฟชั่นและสิ่งทอและแผนกวิชาคหกรรม กำลังเร่งเย็บผ้าส่วนที่เป็นโครงสร้างของโคมไฟให้สวยงามทันตามกำหนดเวลาจัดแสดง ซึ่งออกแบบจัดทำโครงสร้างรวมถึงระบบไฟ โดยคณะครู นักเรียน นักศึกษา คณะวิชาศิลปกรรมและนักการภารโรง

อาชีวะอุบล-โคมไฟตรุษจีน-05.jpg

ทั้งนี้ มีกำหนดเปิดให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้สัมผัสความเป็นวิชาชีพในการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ตั้งแต่เวลา 08.30-21.00 น. ในระหว่างวันที่ 16-18 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลพลาซ่า อุบลราชธานี จึงขอเชิญชวนทุกท่านเที่ยวชมงาน “อาชีวปริทรรศน์ ประจำปี 2561” ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ในช่วงเทศกาลตรุษจีนปีนี้ เพื่อสัมผัสความเป็นวิชาชีพในด้านสาขาต่างๆ แล้วท่านจะพบว่า “ผู้เรียนอาชีวศึกษา คือผู้ทรงคุณค่าของสังคม” เรียนอาชีวศึกษาตอบโจทย์การมีงานทำเพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับครอบครัว สังคมและประเทศชาติอย่างมั่นคงและยั่งยืน