guideubon

 

ผู้ป่วยโควิดอุบล เพิ่ม 2,967 ราย กำลังรักษา 22,092 ราย

ร้านเหม่งจ๋าย240-โควิดอุบล-01.jpg

วันที่ 26 มีนาคม 2565 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี รายงานสถานการณ์โควิด–19 จังหวัดอุบลราชธานี พบผู้ติดเชื้อรายใหม่จำนวน 2,967 ราย เป็นการติดเชื้อจากต่างจังหวัด 80 ราย และติดเชื้อในพื้นที่ 2,887 ราย ผู้ป่วยละลอกเดือนมกราคม 2565 ถึงปัจจุบัน มีผู้ป่วยสะสม 61,413 ราย รักษาหายสะสม 39,247 ราย กำลังรักษา 22,092 ราย มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม 1 ราย รวมเสียชีวิตสะสม 74 ราย ผู้ป่วยปอดอักเสบ 278 (ใส่เครื่องช่วยหายใจ 18 ราย)

ร้านเหม่งจ๋าย240-โควิดอุบล-02.jpg

คลัสเตอร์ร้านเหม่งจ๋าย อ.วารินชำราบ พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2565 เป็นกลุ่มนักศึกษา ม.อุบลฯ ป่วย 20 ราย มีประวัติไปเที่ยวร้านกึ่งสถานบันเทิง 15-20 มีนาคม 2565 ค้นหาผู้ป่วย พบติดเชื้อเพิ่ม วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 31 ราย รวมผู้ป่วย 240 ราย เป็นครอบครัว/ ญาติ/ คนในชุมชน มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 348 คน อยู่ระหว่างกักตัว 235 คน

คลัสเตอร์งานบุญ ต.คำเขื่อนแก้ว ม.13 อ.สิรินธร พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2565 เป็นกลุ่มผู้ไปร่วมงานบุญ ไม่ทราบปัจจัยเสี่ยง รับประทานอาหารร่วมกัน ตรวจพบเชื้อในกลุ่มผู้ร่มงานบุญ ครอบครัว วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 16 ราย รวมผู้ป่วย 109 ราย เป็นครอบครัว/ ญาติ/ คนในชุมชน มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 235 คน อยู่ระหว่างกักตัว 235 คน 

คลัสเตอร์ ต.ช่องเม็ก (ม.7,11) อ.สิรินธร พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2565 เป็นกลุ่มญาติ ตรวจพบเชื้อ ไม่ทราบปัจจัยเสี่ยง ค้นหาเชิงรุก พบผู้ป่วยในชุมชนเพิ่ม วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 2 ราย รวมผู้ป่วย 152 ราย เป็นครอบครัว/ ญาติ/ คนในชุมชน มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 229 คน อยู่ระหว่างกักตัว 229 คน

คลัสเตอร์บ้านหินลาด หมู่3,8 ต.นาเรือง พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2565 เป็นชาย อายุ 60 ปี เปิดร้านค้าในชุมชน มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 184 ราย เป็นกลุ่มนักเรียน รร.นยศ. ขึ้นรถรับ-ส่ง, กลุ่มลูกค้า, ผู้สัมผัสในชุมชนครอบครัว, กลุ่มก่อสร้าง, งานบุญหมู่บ้าน วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 6 ราย รวมผู้ป่วย 136 ราย มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 254 คน อยู่ระหว่างกักตัว 190 คน

ร้านเหม่งจ๋าย240-โควิดอุบล-03.jpg