guideubon

 

อาชีวะอุบลฯ เก่งทั้งครูและลูกศิษย์ รับรางวัลการแข่งขันศิลปะปูนปั้นระดับประเทศ

ศิลปะปูนปั้น-อาชีวะอุบล-01.jpg

วันที่ 29 ธันวาคม 2560 นายสุระชาติ พละศักดิ์ ครูสาขาวิชาวิจิตรศิลป์ คณะวิชาศิลปกรรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 พร้อมด้วยลูกศิษย์ นายมินธาดา ปักษาพันธ์ นักเรียน ปวช.1 สาขาวิจิตรศิลป์ ได้รับรางวัลชมเชย จากการแข่งขันศิลปะปูนปั้นแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 17 เข้ารับพระราชทานโล่รางวัลจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ณ อาคารพิพิธภัณฑ์เพาะช่างเฉลิมพระเกียรติ วิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ

ศิลปะปูนปั้น-อาชีวะอุบล-02.jpg

ภายในงานมีการจัดแสดงผลงานปูนปั้นฝีพระหัตถ์ของ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีพร้อมกับผลงานของศิลปินปูนปั้นที่ได้รับรางวัล และศิลปินรับเชิญผู้ทรงคุณวุฒิ รวมมากกว่า 70 ชิ้น ซึ่งจะจัดแสดงให้ผู้ที่สนใจเข้าชม ระหว่างวันที่ 4-27 มกราคม 2561 ณ อาคารพิพิธภัณฑ์เพาะช่างเฉลิมพระเกียรติ วิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ

สำหรับรางวัลที่นายสุรชาติ พละศักดิ์ และนายมินธาดา ปักษาพันธ์ ได้รับในครั้งนี้ สืบเนื่องจาก เมื่อวันที่ 30 เม.ย. 2560 นายสุระชาติ พละศักดิ์ ครูสาขาวิจิตรศิลป์ คณะวิชาศิลปกรรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ดีกรีแชมป์โลก นำนักเรียนเข้าแข่งขันแกะสลักหิมะนานาชาติคว้ารางวัล “Top Grade Awards” ทีมที่มีคะแนนรวมสูงสุดจาก 57 ทีม 15 ประเทศทั่วโลก ระหว่างวันที่ 4-7 ม.ค. 2560 ที่ผ่านมา ณ เมืองฮาร์บิ้น ประเทศจีน ครั้งนี้เข้าร่วมแข่งขันการประกวดศิลปะปูนปั้นแห่งประเทศไทยครั้งที่ 17 ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 26-30 เม.ย 2560 จัดโดย วิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ กรมศิลปากร และบริษัททีพีไอโพลีน จำกัด (มหาชน) ซึ่งมีการประกวดแบ่งออกเป็น 2 ระดับ ได้แก่ ระดับประชาชนและระดับเยาวชน ประเภทการประกวด มี 3 ประเภท คือ ประเภทปั้นปูนสด ประเภทปั้นปูนสำเร็จรูป และประเภทผลงานสำเร็จรูป

ศิลปะปูนปั้น-อาชีวะอุบล-03.jpg

ทั้งนี้ นายสุระชาติ พละศักดิ์ เข้าร่วมประกวด ระดับประชาชนทั่วไป ประเภทปั้นปูนสำเร็จรูป ทีพีไอ เรื่องความสามัคคีคือพลังของชาติ คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 รับโล่เชิดชูเกียรติและเงินรางวัล 40,000 บาท ด้วยผลงานที่ชื่อ “ร่วมแรงร่วมใจสำเร็จได้ด้วยสามัคคี” เป็นการนำแนวคิดกิจกรรมของลูกเสือวิสามัญ เป็นกิจกรรมที่จำลองการใช้ชีวิตกลางแจ้งและการใช้ทักษะชีวิต การอยู่ในสังคมแบบเป็นหมู่คณะอย่างมีระเบียบวินัย และเมื่อเติบโตเป็นผู้ใหญ่ในอนาคตจะได้ทักษะประสบการณ์ความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาสร้างอนาคตของชาติ ให้เกิดผลดีต่อไป

ศิลปะปูนปั้น-อาชีวะอุบล-04.jpg

นอกจากนี้ ในระดับเยาวชน ประเภทปั้นปูนสำเร็จรูป ทีพีไอ หัวข้อ คำสอนของพ่อ นายมินธาดา ปักษาพันธ์ นักเรียน ปวช.1 สาขาวิจิตรศิลป์ ยังได้รับรางวัลชมเชย ได้รับเกียรติบัตรและเงินรางวัล 10,000 บาท อีกหนึ่งรายการ

แกะสลักหิมะนานาชาติ-อาชีวะอุบล-ฮาร์บิ้น-จีน-05.jpg

ล่าสุด นายสุรชาติ พละศักดิ์ พร้อมกับทีมนักเรียนแกะสลักหิมะนานาชาติ รางวัล “Top Grade Awards” จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี มีกำหนดเดินทางเพื่อรักษาแชมป์โลกแกะสลักหิมะนานาชาติ เป็นสมัยที่ 2 มีกำหนดออกเดินทางจากประเทศไทยในวันที่ 31 ธันวาคม 2560 เวลา 14.00 น. และมีกำหนดเข้าร่วมการแข่งขันในระหว่างวันที่ 4-7 มกราคม 2561 นี้ ณ มหาวิทยาลัยวิศวกรรมฮาร์บิ้น มลฑลเฮย์หลงเจียง ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

ทีมอาชีวะอุบลฯ ออกเดินทางป้องกันแชมป์ แกะสลักหิมะนานาชาติ