guideubon

 

นศ.ปี 2 ราชภัฏอุบล นักกีฬาเรือพายเหรียญเงินซีเกมส์ ประเทศสิงคโปร์

ราชภัฏอุบล-เหรียญเงินซีเกมส์-02.jpg

วันที่ 22 มิถุนายน 2558 ผศ.ประชุม ผงผ่าน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ได้จัดพิธีมอบช่อดอกไม้ และเช็คของขวัญ เพื่อแสดงความยินดีแก่ นายภานุมาส ชื่นสบาย นักศึกษาสาขาวิชาพลศึกษา ชั้นปีที่ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี นักกีฬาเรือพายกรรเชียง 8 คน เหรียญเงิน จากการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 28 ระหว่างวันที่ 5-16 มิถุนายน 2558 ณ ประเทศสิงคโปร์

ราชภัฏอุบล-เหรียญเงินซีเกมส์-01.jpg