guideubon

 

สรุปสถานการณ์อุทกภัยจังหวัดอุบลราชธานี ล่าสุด 29 ส.ค.60

อุทกภัย-อุบล-29สค60-01.jpg

วันที่ 29 สิงหาคม 2560 ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์อุทกภัยจังหวัดอุบลราชธานี สรุปสถานการณ์อุทกภัยจังหวัดอุบลราชธานี ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยทั้งสิ้น 23 อำเภอ 113 ตำบล 723 หมู่บ้าน ขณะนี้สถานการณ์ได้คลี่คลายแล้ว 20 อำเภอ อำเภอที่ยังคงมีสถานการณ์น้ำท่วม จำนวน 3 อำเภอ แยกเป็น น้ำท่วมบ้านเรือน จำนวน 2 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี และอำเภอวารินชำราบ น้ำท่วมพื้นที่การเกษตร จำนวน 3 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี วารินชำราบ และอำเภอเขื่องใน 

เนื่องจากอิทธิพลพายุ “ปาข่า” ทำให้ฝนตกในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ร้อยละ 60-70 % ของพื้นที่ ทำให้สถานการณ์น้ำในแม่น้ำมูลซึ่งไหลผ่าน ตัวจังหวัดอุบลราชธานี ระดับน้ำ วันที่ 29 ส.ค.2560 เวลา 16.00 น. ณ สถานี M7 (บริเวณสะพานเสรีฯ) วัดระดับน้ำได้ +112.64 ม.รทก.(ระดับน้ำทรงตัวจากเวลา 06.00 น. ) อัตราการไหล 2,648 ลบ.ม/วินาที สถานการณ์น้ำในแม่น้ำมูล สูงกว่าตลิ่ง 64 ซม. คาดการว่าระดับน้ำในแม่น้ำมูลจะมีระดับเพิ่มสูงขึ้นเล็กน้อยเนื่องจากมีปัจจัยคือฝนตกในพื้นที่ และจังหวัดอุบลราชธานี ได้ติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำจากกรมชลประทาน จำนวน 46 เครื่อง จึงสามารถช่วยระบายน้ำลงสู่แม่น้ำโขงได้อย่างต่อเนื่อง 

 

copyright 2005 www.GuideUbon.com สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail.com | Tel : 080-4850511