guideubon

 

กระทรวงมหาดไทย เพิ่มตำแหน่งรองผู้ว่าฯ 29 จังหวัด อุบลฯ จาก 3 เป็น 4

รองผู้ว่า-อุบล-04.jpg

วันที่ 21 กันยายน 2561 นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาไทย ลงนามหนังสือเรื่อง การกำหนดตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับต้น) เพิ่มเติม จากมติการประชุมครั้งที่ 5-2561 เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2561 เรื่อง อนุมัติการกำหนดตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับต้น) เพิ่มเติม จำนวน 29 ตำแหน่ง ใน 29 จังหวัด และขอให้จังหวัดได้จัดเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติราชการของรองผู้ว่าราชการจังหวัดในตำแหน่งที่กำหนดขึ้นด้วย  โดยจากเดิม 3 ตำแหน่ง เป็น 4 ตำแหน่ง มีทั้งหมด 7 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ นครราชสีมา สงขลา ขอยแก่น นครศรีธรรมราช อุบลราชธานี สุราษฎร์ธานี ส่วนจากเดิม 2 ตำแหน่ง เป็น 3 ตำแหน่ง มีทั้งหมด 22 จังหวัด ได้แก่ เชียงราย สกลนคร ชัยภูมิ พระนครศรีอยุธยา ระยอง นครปฐม ปทุมธานี ลำปาง นนทบุรี นครพนม กาญจนบุรี สมุทรปราการ มุกดาหาร เลย จันทบุรี ลพบุรี เพชรบูรณ์ ตาก มหาสารคาม หนองคาย น่าน

สำหรับจังหวัดอุบลราชธานี จากเดิมมีรองผู้ว่าราชการจังหวัด จำนวน 3 ท่าน จากประกาศนี้ จะได้เพิ่มอีก 1 ท่าน รวมมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดทั้งสิ้น 4 ท่าน

รองผู้ว่า-อุบล-02.jpg

รองผู้ว่า-อุบล-03.jpg