guideubon

 

อุบลฯ ประกอบพิธีบวงสรวงขอขมาเพื่อรื้อถอนพระเมรุมาศจำลอง

บวงสรวง-ขอขมา-รือถอน-พระเมรุมาศจำลอง-01.jpg

วันที่ 9 ธันวาคม 2560 นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานจุดธูปเทียนเครื่องบูชาทองน้อย เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร บนพระเมรุมาศจําลอง และจุดธูป เครื่องสักการะขอขมา เบื้องหน้าพระเมรุมาศจำลอง พร้อมประกอบพิธีบวงสรวงขอขมารื้อถอนพระเมรุมาศจำลอง ในพิธีวางดอกไม้จันทร์ห้วงพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่มณฑลพิธีวัดสุปัฏนารามวรวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีข้าราชการ ศาล ทหาร ตำรวจ และประชาชนชาวจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมพิธีจำนวนมาก

สฤษดิ์-วิฑูรย์-ผวจ-อุบล-พระเมรุมาศจำลอง.jpg

ทั้งนี้ จังหวัดอุบลราชธานี จะได้กำหนดวัน เวลาที่เหมาะสม ในการดำเนินการรื้อถอนพระเมรุมาศจำลอง พร้อมอัญเชิญพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ประดิษฐานไว้ ที่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติอุบลราชธานี และอัญเชิญนพปฎลสุวรรณฉัตรไว้ที่วัดสุปัฎนารามวรวิหาร ต่อไป

พระเมรุมาศจำลอง-วัดสุปัฏนาราม-free-download-700.jpgภาพโดย ไมตรี ตังคโณบล

สำหรับเมรุมาศจำลอง วัดสุปัฏนารามวรวิหาร จังหวัดอุบลราชธานี ได้ทำพิธีบวงสรวง และวางศิลาฤกษ์สถานที่ใช้ก่อสร้างพระเมรุมาศจำลอง เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา เนื่องจากรัฐบาลต้องการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน ที่จะเข้าร่วมในพระราชพิธีถวายพระเพลิง พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในหลวงรัชกาลที่ 9 ในวันที่ 26 ตุลาคม 2560 โดยสามารถร่วมถวายดอกไม้จันทร์ได้ในจังหวัด ไม่ต้องเดินทางเข้ากรุงเทพมหานคร และได้ก่อสร้างตามแบบของกรมโยธาธิการและผนังเมืองทุกประการ

ภาพลำดับการก่อสร้างพระเมรุมาศจำลอง

การก่อสร้าง-พระเมรุมาศจำลอง-01.jpg

การก่อสร้าง-พระเมรุมาศจำลอง-02.jpg

การก่อสร้าง-พระเมรุมาศจำลอง-03.jpg

การก่อสร้าง-พระเมรุมาศจำลอง-04.jpg

การก่อสร้าง-พระเมรุมาศจำลอง-05.jpg

การก่อสร้าง-พระเมรุมาศจำลอง-06.jpg

การก่อสร้าง-พระเมรุมาศจำลอง-07.jpg

การก่อสร้าง-พระเมรุมาศจำลอง-08.jpg

การก่อสร้าง-พระเมรุมาศจำลอง-09.jpg

การก่อสร้าง-พระเมรุมาศจำลอง-10.jpg

การก่อสร้าง-พระเมรุมาศจำลอง-11.jpg

การก่อสร้าง-พระเมรุมาศจำลอง-12.jpg

การก่อสร้าง-พระเมรุมาศจำลอง-13.jpg

การก่อสร้าง-พระเมรุมาศจำลอง-14.jpg

การก่อสร้าง-พระเมรุมาศจำลอง-15.jpg