guideubon

 

ผวจ.อุบลฯ ชวนทำบุญตักบาตร ถวายดอกบัว ทุกวันอาทิตย์

ทำบุญตักบาตร-ถวายดอกบัว-อุบล-01.jpg

วันที่ 3 ธันวาคม 2560 นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมประเพณีทำบุญ ตักบาตรและถวายดอกบัวทุกวันอาทิตย์ เพื่อเป็นพุทธบูชา พร้อมนำหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ประชาชน พุทธศาสนิกชน ชาวจังหวัดอุบลราชธานี ทำบุญตักบาตร พระภิกษุสงฆ์สามเณร ที่บริเวณ ลานเทียนเฉลิมพระเกียรติ ทุ่งศรีเมือง อุบลราชธานี โดยมี พระธรรมฐิติญาณ เจ้าคณะภาค 10 (ธ) เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ กล่าวสัมโมทนียกถา พร้อมนำคณะสงฆ์รับบิณฑบาต ในครั้งนี้

ทำบุญตักบาตร-ถวายดอกบัว-อุบล-10.jpg

สำหรับโครงการส่งเสริมประเพณีทำบุญตักบาตร และถวายดอกบัว ทุกวันอาทิตย์ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาจิตใจ ให้พุทธศาสนิกชนได้ทำความดี สร้างความสามัคคี และสร้างความปรองดองสืบสานประเพณีวัฒนธรรมที่ดีงาม และเป็นการเผยแพร่พระพุทธศาสนาให้ยั่งยืนสืบไป ซึ่งมีกิจกรรม ตักบาตร และถวายดอกบัวทุกวันอาทิตย์ เพื่อเป็นพุทธบูชาแด่พระสงฆ์ สามเณร จากส่วนราชการ และพุทศาสนิกชนชน ทุกวันอาทิตย์ โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 3 ธันวาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561 ณ บริเวณลานเทียนเฉลิมพระเกียรติ ทุ่งศรีเมือง อุบลราชธานี 

ทำบุญตักบาตร-ถวายดอกบัว-อุบล-03.jpg

ทำบุญตักบาตร-ถวายดอกบัว-อุบล-02.jpg

ทำบุญตักบาตร-ถวายดอกบัว-อุบล-04.jpg
นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี

ทำบุญตักบาตร-ถวายดอกบัว-อุบล-05.jpg

ทำบุญตักบาตร-ถวายดอกบัว-อุบล-06.jpg

ทำบุญตักบาตร-ถวายดอกบัว-อุบล-07.jpg

ทำบุญตักบาตร-ถวายดอกบัว-อุบล-08.jpg

ทำบุญตักบาตร-ถวายดอกบัว-อุบล-09.jpg

 

copyright 2005 www.GuideUbon.com สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail.com | Tel : 080-4850511