guideubon

 

พ่อเมืองอุบล นำลงแขกเกี่ยวข้าว สืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น

ผู้ว่าอุบล-ลงแขกเกี่ยวข้าว-01.jpg

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2560 นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยพลตรีอรรถ สิงหัษฐิต ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 22 และทหาร ร่วมประกอบพิธีเปิดกิจกรรมประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าวอินทรีย์สืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น โดยมีนายจักรพงศ์ พันธุ์เพ็ง นายอำเภอสำโรง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ กำนันตำบลสำโรง ผู้ใหญ่บ้านโนนสวรรค์ ตำบลสำโรง และภาคีเครือข่ายเกษตรกร ปราชญ์ชาวบ้าน ประชาชนจิตอาสาเฉพาะกิจ ร่วมให้การต้อนรับ

ผู้ว่าอุบล-ลงแขกเกี่ยวข้าว-02.jpg

ทหารและประชาชนจิตอาสา ร่วมลงแขกเกี่ยวข้าวแปลงนาอินทรีย์จำนวน 15 ไร่ อันเป็นการแสดงถึงความสมัครสมานสามัคคีมีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน เมื่อเสร็จกิจกรรมได้รับประทานอาหารร่วมกันในวิถีแบบพอเพียง ตุ้มโฮม ฮักแพง แบ่งปัน โดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ได้ประกอบอาหารผัดผักบุ้งไฟแดง ให้พี่น้องประชาชนผู้ร่วมประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าวได้ทานร่วมกัน ณ ศูนย์เรียนรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แปลงข้าวอินทรีย์ บ้านโนนสวรรค์ อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี

ภาพ/ข่าวโดย นายอำเภอสำโรง

ผู้ว่าอุบล-ลงแขกเกี่ยวข้าว-03.jpg