guideubon

 

อุบลฯ เปิดงานจุลกฐิน ผู้ว่าฯ ชมจัดได้ยิ่งใหญ่ระดับงานแห่เทียน

จุลกฐิน-วัดไชยมงคล-อุบล-01.jpg

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2560 นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีเปิดงานทอฝ้ายสายบุญจุลกฐิน ถิ่นอุบล คนมีธรรม ครั้งที่ 9 ประจำปี 2560 ซึ่งจัดโดยวัดไชยมงคล ร่วมกับหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ สถานศึกษา และภาคีเครือข่าย ภาคเอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทุกภาคส่วนในจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อเป็นการอนุรักษ์ สืบทอดประเพณี วัฒนธรรมอันดีงามมาแต่โบราณที่มีมายาวนาน เพื่อทำนุบำรุงและสืบทอดพระพุทธศาสนาให้คงอยู่อย่างมั่นคง ตลอดจนเป็นการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ศีลธรรมอันดีและความรักสามัคคี สมัครสมาน สามัคคีในหมู่พุทธศาสนิกชนทุกเชื้อชาติ และให้เด็ก เยาวชน นักเรียน นักศึกษาและประชาชนทั่วไป ได้เห็นคุณค่าวัฒนธรรม มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และเผยแพร่วัฒนธรรม ประเพณีสืบต่อไป

จุลกฐิน-วัดไชยมงคล-อุบล-02.jpg

สำหรับงาน จุลกฐิน นั้น เป็นกฐินที่ทำด้วยความรีบเร่งด่วนให้แล้วเสร็จภายใน 1 วัน โดยต้องอาศัยความสามัคคี ของผู้มีจิตศรัทธา เพื่อผลิตผ้าไตรจีวรให้สำเร็จด้วยมือภายในวันเดียว จึงถือว่าการทำบุญจุลกฐินมีอานิสงส์มาก ต้องใช้ความอุตสาหะ พยายามกว่ากฐินแบบธรรมดา ภายในระยะเวลาจำกัด

จุลกฐิน-วัดไชยมงคล-อุบล-03.jpg

สำหรับ งานทอฝ้ายเป็นสายบุญจุลกฐิน ถิ่นอุบล คนมีธรรม ครั้งที่ 9 ประจำปี 2560 ได้กำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 1 - 3 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 ณ บริเวณวัดไชยมงคล อ.เมือง จ.อุบลราชธานี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิต และอนุรักษ์ สืบทอด ประเพณีวัฒนธรรมที่มีมาแต่โบราณ ทำนุ บำรุงและสืบทอดพระพุทธศาสนา รวมทั้งเพื่อจัดหาทุนในการก่อสร้างรูปหล่อเหมือน หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต องค์ยืนที่สูงที่สุดในโลก 13 เมตร

จุลกฐิน-วัดไชยมงคล-อุบล-04.jpg

โดยจะมีกิจกรรมที่สำคัญในปีนี้ อาทิ พิธีบำเพ็ญกุศล เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิต การจัดนิทรรศการ “งานของพ่อ”, กิจกรรมงาน “ตามฮอยพ่อ” พระราชกรณียกิจ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิต ในด้านต่างๆ ฐานการเรียนรู้จากเมล็ดฝ้ายสู่ไตรจีวร เริ่มต้นตั้งแต่ การปลูกฝ้ายเป็นสายบุญ, เก็บฝ้ายสายธารบุญ, อิ้ว ดีด ล้อ เข็นฝ้ายสายธารธรรม, เปีย ปั่นฝ้ายสายศรัทธา, กวัก ค้น สืบฝ้ายสายใยบุญ, ตำหูก ผูกสายธรรม, ตัดเย็บ เก็บสายใย, ย้อมด้ายสายพระธรรม และมหาบุญจุลกฐิน

จุลกฐิน-วัดไชยมงคล-อุบล-05.jpg

นอกจากนี้ ยังมีนิทรรศการฮีตสิบสอง คองสิบสี่ ซึ่งเป็นการจัดแสดงงานบุญทั้ง 12 เดือนของชาวอีสาน ไม่ว่าจะเป็น เดือนอ้าย-บุญเข้ากรรม, เดือนยี่-บุญคูณลาน, เดือนสาม-บุญข้าวจี่, เดือนสี่-บุญผะเหวด, เดือนห้า-บุญสงกรานต์, เดือนหก-บุญบั้งไฟ, เดือนเจ็ด-บุญซำฮะ, เดือนแปด-บุญเข้าพรรษา, เดือนเก้า-บุญข้าวประดับดิน, เดือนสิบ-บุญข้าวสาก, เดือนสิบเอ็ด-บุญออกพรรษา และเดือนสิบสอง-บุญกฐิน

จุลกฐิน-วัดไชยมงคล-อุบล-06.jpg

ฐานการเรียนรู้ถนนสายข้าว อาทิ ถนนสายข้าวหลาม, ข้าวต้มมัด, ข้าวปุ้น (ขนมจีน), ข้าวจี่, ข้าวมธุปายาส, ข้าวเม่า, ข้าวโป่ง, ข้าวปาด และมาลัยข้าวตอก

จุลกฐิน-วัดไชยมงคล-อุบล-07.jpg

การละเล่นพื้นบ้านอีสาน อาทิ กระต่ายขาเดียว, รีรีข้าวสาร, เดินขาโถกเถก, ม้าก้านกล้วย, หมากเก็บ, เดินกะลา, โยนเบี้ยหรือตังเต, เสือกินวัว, งูกินหาง, มอญซ่อนผ้า และบักกิ้งล้อ และนิทรรศการการสาธิตด้านศิลปวัฒนธรรม อาทิ การแสดงดนตรีไทย, สาธิตการแสดงหมอลำกลอน, สาธิตการแสดงหนังบักตื้อและการแกะสลักตัวละครหนังบักตื้อ (ประโมทัย) โดยกิจกรรมต่างๆ ได้เปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษา รวมทั้งนักท่องเที่ยวสามารถเข้ามาเรียนรู้ ศึกษา ได้อย่างใกล้ชิดอีกด้วย