guideubon

 

ชมรมรามคำแหงอุบลฯ มอบอุปกรณ์เครื่องกรองน้ำให้แก่เด็ก ร.ร.หนองบ่อวิทยาสามัคคี

ชมรมรามคำแหงอุบล-01.jpg

วันที่ 2 ตุลาคม 2557 นายสิทธิชัย โควสุรัตน์ ประธานชมรมรามคำแหงอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายอาทิตย์ คูณผล รองประธานชมรมรามคำแหงอุบลราชธานี พร้อมคณะกรรมการชมรมฯ นำเครื่องกรองน้ำและอุปกรณ์สูบน้ำบาดาล และเครื่องซัมเมอร์ส มูลค่า 26,000 บาท ไปมอบให้กับโรงเรียนหนองบ่อวิทยาสามัคคี บ.หนองบ่อ ต.หนองบ่อ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี เพื่อช่วยเหลือโรงเรียนที่ขาดแคลน อันทำให้คุณภาพชีวิตของเด็กนักเรียนในพื้นที่ชนบทมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ตามเจตนารมณ์ของชมรมรามคำแหงอุบลราชธานี โดยมีผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนหนองบ่อวิทยาสามัคคีให้การต้อนรับและรับมอบ

ทั้งนี้ชมรมรามคำแหงอุบลราชธานี จะมีอายุครบ 31 ปีของการก่อตั้งชมรมฯ ในปี 2557 ซึ่งในปีนี้จะมีการจัดงานเพื่อหารายได้สมทบทุนเพื่อจัดกิจกรรมสาธารณกุศล อีกทั้งเป็นการพบปะกันของศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันของมหาวิทยาลัยรามคำแหงเช่นเคย