guideubon

 

สภ.เมืองอุบลฯ แจ้งจัดการจราจร งานพิธีถวายดอกไม้จันทน์

ปิดการจราจร-งานถวายดอกไม้จันทน์-อุบล-05.jpg

วันที่ 21 ตุลาคม 2560 งานจราจร สถานีตำรวจภูธรเมืองอุบลราชธานี แจ้งการจัดการจราจร สำหรับอำเภอเมืองอุบลราชธานี ในงานพิธีถวายดอกไม้จันทน์ วันที่ 26 ตุลาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 06.00-24.00 น. ดังนี้

1. ถนนพรหมเทพ จากแยกวงเวียนน้ำพุ ถึงหน้าวัดสุปัฏนารามวรวิหาร

2. ถนนพรหมราช จากแยกลักกี้ ถึงแยกหน้าโบสถ์คริสต์ (หลังโรงเรียนอาเวมารีอา)

3. ถนนเขื่อนธานี จากแยก รพ.ร่มเกล้า ถึงแยกไพรีพินาศ

4. ถนนสุปัฏน์ จากแยกหน้าอำเภอ ถึงหน้าสัดสุปัฏนารามวรวิหาร

5. ถนนศรีณรงค์ ตัดถนนเบ็ญจะมะ ถึงแยกหน้าโบสถ์คริสต์ (หลังโรงเรียนอาเวมารีอา)

6. ถนนศรีทอง จากแยก ว.อาชีวศึกษา ถึงหน้าสำนักงานสาธารณสุข

สำหรับ ถนนอุปราช / ถนนชยางกูร / สะพาน 200 ปี / สะพาน 100 ปี และวงเวียนน้ำพุ สามารถสัญจรได้ตามปกติ

ปิดการจราจร-งานถวายดอกไม้จันทน์-อุบล-02.jpg

ปิดการจราจร-งานถวายดอกไม้จันทน์-อุบล-03.jpg

 

copyright 2005 www.GuideUbon.com สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail.com | Tel : 080-4850511