guideubon

 

สายเลือดอุบล พล.ต.ต.ธวัชชัย นิลานุช ผู้บังคับการตำรวจภูธร อุบลฯ คนใหม่

ธวัชชัย-นิลานุช.jpg

ประวัติ พล.ต.ต.ธวัชชัย นิลานุช
ผู้บังคับการตำรวจภูธร จังหวัดอุบลราชธานี

คุณวุฒิ

รัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิต (รป.บ.) นรต. รุ่น 32

นิติศาสตร์บัณฑิต (น.บ.) สังคมศาสตร์มหาบัณฑิต (ส.ค.ม.)

การอบรมเพิ่มเติม

หลักสูตร ผกก.รุ่น 24 / หลักสูตร บตส. 26 /

หลักสูตรบริหารงานยุติธรรมระดับสูง รุ่น 2

การสืบสวนสะกดรอยติดตาม (โดยหน่วยสืบสวนราชการลับ สหรัฐอเมริกา)

การต่อต้านการก่อการร้าย จาก International law enforcement academy (ILEA)

การสืบสวนสอบสวนคดีอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ

การถวายความปลอดภัยในการนำขบวน

การปฏิบัติราชการพิเศษ

ปฏิบัติงานสำนักงาน รมว.มท. (พล.ต.อ.ชิดชัย วรรณสถืตย์)

พนักงานสอบสวนดีเด่น ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

เป็นรองหัวหน้าคณะทำงานตรวจสอบการปฏิบัติงานของ ปรส.

เป็นผู้ปฏิบัติงานด้านปราบปรามยาเสพติดดีเด่น จว.อุดรธานี ปี 2546

เป็นพนักงานสอบสวนผู้เชี่ยวชาญในการประเมินพนักงานสอบสวน ภ.4

จัดทำระบบฝากขังทางไกลกับศาลจังหวัดขอนแก่นเป็นจังหวัดแรกใน ภ.4

สืบสวนจับกุมคดีแชร์ยางพาราในจังหวัดขอนแก่น มูลค่าความเสียหาย 1,200 ล้านบาท

จับกุมคดีปล้นร้านทองอุดรธานี ได้ของกลางคืน 421 บาท มูลค่า 9 ล้านบาท

สืบสวนจับกุมผู้ต้องหาหนีศาล จ.ขอนแก่น ได้ทั้ง 5 คน ในวันเดียว

การรับราชการ

พ.ศ. 2531 สารวัตรงาน1 กก.2 บก.สศก.

พ.ศ. 2536 รอง ผกก.1 บก. สศก.

พ.ศ. 2541 ผกก.3 บก. สศก.

พ.ศ. 2544 ผกก.4 ทล.

พ.ศ. 2545 ผกก.สภ.อ.นายูง จว.อุดรธานี

พ.ศ. 2547 รอง ผบก.ภ. จว.เลย

พ.ศ. 2549 รอง ผบก. จว.ขอนแก่น

พ.ศ. 2553 ผบก.อก.รร.นรต.

1 ต.ค. 2557 ผบก.ภ.จว.อุบลราชธานี

สถาณะทางสังคม

ผู้ช่วยเลขาธิการสมาคมชาวอุบลราชธานี

ผู้ช่วยเลขานุการมูลนิธิชาวอุบลราชธานี

หมายเหตุ สมาคมชาวอุบลราชธานี พล.ต.อ.ชิดชัย วรรณสถิตย์ นายกสมาคม พล.ท. สืบพงษ์ สังขะรมย์ เลขาธิการสมาคม มูลนิธิชาวอุบลราชธานี นายศักดิ์ชัย วงศ์มาลาสิทธิ์ ประธานมูลนิธิ นายทรงพล รัตนสิน เลขานุการ

***คุณแม่ พล.ต.ต.ธวัชชัย นิลานุช เป็นชาวอุบลราชธานี

 

copyright 2005 www.GuideUbon.com สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail.com | Tel : 080-4850511