guideubon

 

ซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ประจำอำเภอพร้อมแล้ว รอตกแต่งสถานที่

พระเมรุมาศจำลอง-วัดสุปัฏนาราม-อุบล-13.jpg

วันที่ 16 ตุลาคม 2560 ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันที่ 26 ตุลาคม 2560 ที่จังหวัดอุบลราชธานี นอกจากจะมีพระเมรุมาศจำลอง อยู่ที่วัดสุปัฏนารามวรวิหาร อ.เมืองอุบลราชธานี แล้ว ยังมีซุ้มถวายดอกไม้จันทน์อีก 24 แห่ง ทุกอำเภอในจังหวัดอุบลราชธานี (ยกเว้นอำเภอเมือง) เพื่อให้ประชาชนทั่วไปสามารถร่วมถวายดอกไม้จันทน์ได้อย่างทั่วถึง ดังนี้

1. พระเมรุมาศจำลอง วัดสุปัฎนารามวรวิหาร อ.เมืองอุบลราชธานี

ซุ้มถวายดอกไม้จันทน์-ถวายพระเพลิงพระบรมศพ-ร9-09.jpg

2. วัดวารินทราราม อ.วารินชำราบ 

3. วัดเวตวันวิทยาราม อ.เดชอุดม

4. วัดสวนสวรรค์ อ.พิบูลมังสาหาร

5. วัดเขื่องกลาง อ.เขื่องใน

6. วัดเกษมสำราญ อ.ตระการพืชผล

7. วัดม่วงสามสิบ อ.ม่วงสามสิบ

8. วัดสว่างอารมณ์ อ.เขมราฐ

9. วัดมงคลนอก อ.เหล่าเสือโก้ก

10. วัดหนองเป็ด อ.ตาลสุม

11. วัดวารีอุดม อ.น้ำยืน

12. วัดไชยมงคล อ.ศรีเมืองใหม่

13. สนามหน้าที่ว่าการอำเภอนาจะหลวย (เผาดอกไม้จันทน์ที่วัดศรีพรหม)

14. วัดบ้านโพนงาม อ.สำโรง

15. วัดพระโตปากแซง อ.นาตาล

16. วัดป่าศรีมงคล อ.บุณฑริก

17. วัดโพธาราม อ.โขงเจียม

18. วัดศรีบุญเรือง อ.โพธิ์ไทร

19. วัดอุดรภาราม อ.กุดข้าวปุ้น

20. หน้าที่ว่าการอำเภอน้ำขุ่น (เผาดอกไม้จันทน์ที่วัด บ.ซำสะกวยน้อย)

21. วัดป่านาเยีย อ.นาเยีย

22. วัดสิรินธรวรารามภูพร้าว อ.สิรินธร

23. วัดหนองหิน อ.ดอนมดแดง

24. วัดป่าสว่างวีระวงศ์ อ.สว่างวีระวงศ์ (เผาดอกไม้จันทน์ที่วัดสะพานโดม)

25. วัดบ้านนาห่อม อ.ทุ่งศรีอุดม