guideubon

 

โควิดอุบลฯ เพิ่ม 273 ราย ผู้ป่วย 21% อายุน้อยกว่า 12 ปี

โควิด273-เด็ก57ราย-01.jpg

วันที่ 28 มกราคม 2565 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี รายงานสถานการณ์โควิด–19 จังหวัดอุบลราชธานี พบผู้ติดเชื้อรายใหม่จำนวน 273 ราย เป็นการติดเชื้อจากต่างจังหวัด 9 ราย และติดเชื้อในพื้นที่ 264 ราย ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึงปัจจุบัน มีผู้ป่วยสะสม 7,847 ราย รักษาหายสะสม 6,082 ราย กำลังรักษา 1,754 ราย ไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม รวมเสียชีวิตสะสม 11 ราย ใส่เครื่องช่วยหายใจ 8 ราย

โควิด273-เด็ก57ราย-02.jpg

ประวัติการรับวัคซีนของผู้ป่วยรายใหม่วันนี้ 273  ราย
- อายุต่ำกว่า 12 ปี จำนวน 57 ราย (20.88%)
- ไม่เคยได้รับวัคซีน จำนวน 26 ราย (9.52%)
- ได้รับวัคซีน 1 เข็ม จำนวน 11 ราย (4.03%)
- ได้รับวัคซีน 2 เข็ม จำนวน 145 ราย (53.11%)
- ได้รับวัคซีน 3 เข็ม จำนวน 29 ราย (10.62%)
- ได้รับวัคซีน 4 เข็ม จำนวน 5 ราย (1.83%)

สถานการณ์โควิด-19 จังหวัดอุบลราชธานี เริ่มพบผู้ป่วยในตลาด ใน อ.เมือง วารินชำราบ เดชอุดม นาจะหลวย แนวโน้มผู้ป่วยเพิ่มขึ้นในทุกอำเภอ โดยเฉพาะคลัสเตอร์ ตลาด งานบุญ งานแต่งงาน งานบวช งานศพ การชนไก่ หรือกิจกรรมในหมู่บ้าน ที่ไม่มีมาตรการการป้องกันโรค

คลัสเตอร์ตลาดสันติสุข-21.jpg

คลัสเตอร์ตลาดสันติสุข 2 (บ้านปลาดุก) ต.ไร่น้อย อ.เมือง พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 26 มกราคม 2565 เป็นแม่ค้าในตลาด ที่เป้นผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ไม่กักตัว + ไปขายของในตลาด สัมผัสกลุ่มแม่ค้ามีป่วยเพิ่ม/ ผู้สัมผัสในครอบครัว/ ลูกค้าในตลาดติดเชื้อเพิ่ม วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 16 ราย รวมผู้ป่วย 21 ราย เป็นแม่ค้าในตลาด และครอบครัว มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 50 คน อยู่ระหว่างการสอบสวนเพิ่มเติม

คลัสเตอร์ตำบลนาแวง-15.jpg

คลัสเตอร์ ต.นาแวง ม.12 อ.เขมราฐ พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 25 มกราคม 2565 เป็นเด็กชาย อายุ 10 ปี สัมผัสญาติมาจาก จ.อุดรธานี ที่ไม่กักตัว มาสัมผัสกลุ่มญาติ รับประทานอาหารร่วมกัน/ นร.จับกลุ่มเรียน Online วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 1 ราย รวมผู้ป่วย 15 ราย เป็นผู้สัมผัสในครอบครัว/ กลุ่มญาติ และกลุ่มเพื่อนเรียนออนไลน์ มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 102 คน

คลัสเตอร์ตำบลยางใหญ่-17.jpg

คลัสเตอร์ ต.ยางใหญ่ ม.5 อ.น้ำยืน พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 23 มกราคม 2565 เป็นชาย อายุ 19 ปี มาจาก จ.สมุทรปราการ ไม่กักตัว (วัคซีน 2 เข็ม/ATK-) สัมผัสญาติ/ครอบครัว วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 2 ราย รวมผู้ป่วย 17 ราย เป็นผู้สัมผัสในครอบครัว/ กลุ่มญาติ มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 28 คน

คลัสเตอร์ ต.กุดประทาย ม.14 อ.เดชอุดม พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 21 มกราคม 2565 เป็นหญิง อายุ 30 ปี กลับมาจาก จ.สมุทรปราการ 15-17 ม.ค.65 ไม่กักตัว สัมผัสคนในครอบครัว/ มาเลือกตั้ง ผญบ./ สัมผุสกลุ่มลุ้นผลเลือกตั้ง และญาติ กลับไปสมุทรปราการแล้วตรวจพบเชื้อเมื่อ 18 ม.ค.65 วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 8 ราย รวมผู้ป่วย 29 ราย เป็นผู้สัมผัสในครอบครัว/ ญาติ/ กลุ่มผู้รอผลเลือกตั้ง/ ผู้สัมผัสในชุมชน มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 110 คน

คลัสเตอร์งานบุญ ต.โพนงาม (ม.3,6) อ.บุณฑริก พบผู้ป่วยรายแรกเมือ่วันที่ 19 มกราคม 2565 เป็นหญิง อายุ 35 ปี ไม่ทราบปัจจัยเสี่ยง ได้ทำบุญเลี้ยงพระในบ้าน/ สัมผัสเพื่อนบ้าน/ ครอบครัว/ กลุ่มชาวบ้านที่มาร่วมสานหวดขาย วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 14 ราย รวมผู้ป่วย 36 ราย เป็นผู้สัมผัสในครอบครัว/ มางานบุญ/ กลุ่มชาวบ้านที่ร่วมวงสานหวด มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 141 คน

คลัสเตอร์งานแต่งงาน ต.คันไร่ ม.15 อ.สิรินธร พบผู้ปวยรายแรกเมื่อวันที่ 24 มกราคม 2565 เป็นชาย อายุ 65 ปี ไม่ทราบปัจจัยเสี่ยง เป็นพราหมณ์ในพิธีแต่งงานเมื่อ 21 ม.ค.65 สัมผัสผู้มาร่วมงาน/ ครอบครัว/ แม่ครัวในงานแต่งงาน วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 2 ราย รวมผู้ป่วย 21 ราย เป็นผู้มาร่วมงานแต่งงาน/ ครอบครัว/ แม่ครัวทำอาหาร มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 70 คน กักตัวทุกคน

คลัสเตอร์งานศพ ต.โนนก่อ ม.12 อ.สิรินธร พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 17 มกราคม 2565 เป็นหญิง อายุ 45 ปี เป็นแม่ค้ารับสินค้าจากตลาดบุณฑริกขายในหมู่บ้านทุกวัน/ ไปงานศพในหมู่บ้าน 7-13 ม.ค.65 สัมผัสคนในงานศพและชุมชน วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 1 ราย รวมผู้ป่วย 55 ราย เป็นผู้สัมผัสในครอบครัว/ ผู้มาร่วมงานศพ/ ผู้สัมผัสในชุมชน มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 424 คน

คลัสเตอร์งานบุญ ต.ท่าโพธิ์ศรี ม.2 อ.เดชอุดม พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2564 เป็นชาย อายุ 21 ปี เดินทางมาจาก จ.ชลบุรี ไปร่วมงานบุญในหมู่บ้าน ค้นหาเชิงรุกวันนี้ พบผู้ติดเชื้อ 11 ราย  วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 1 ราย รวมผู้ป่วย 105 ราย เป็นกลุ่มผู้ไปร่วมงานบุญ และผู้สัมผัสในครอบครัว มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 201 คน อยู่ระหว่างการกักตัว 40 คน

คลัสเตอร์งานศพ ต.ข้าวปุ้น ม.14 อ.กุดข้าวปุ้น พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 7 มกราคม 2565 เป็นชาย อายุ 14 ปี มีประวัติสัมผัสเพื่อนป่วยที่มาจากต่างจังหวัด มาร่วมงานศพญาติ / สัมผัสครอบครัว / ผู้มาร่วมงานศพ 27-30 ธ.ค.64 วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 1 ราย รวมผู้ป่วย 39 ราย มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 272 คน อยู่ระหว่างกักตัว 24 คน

โควิด273-เด็ก57ราย-03.jpg

 

copyright 2005 www.GuideUbon.com สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail.com | Tel : 080-4850511