guideubon

 

กำหนดการพิธีถวายดอกไม้จันทน์ พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ

พระเมรุมาศจำลอง-วัดสุปัฏนาราม-อุบล-11.jpg

กำหนดการ พิธีถวายดอกไม้จันทน์ พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร สำหรับต่างจังหวัด วันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ.2560 มีดังนี้

เวลา 06.00 น. เจ้าหน้าที่ประจำซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ พร้อมที่ซุ้มถวายดอกไม้จันทน์
เวลา 09.00 น. เริ่มพิธีถวายดอกไม้จันทน์
เวลา 16.30 น. หยุดให้ประชาชนถวายดอกไม้จันทน์
เวลา 17.30 น. ถวายพระเพลิงพระบรมศพ ณ พระเมรุมาศ ท้องสนามหลวง
เวลา 18.30 –22.00 น. เริ่มให้ประชาชนถวายดอกไม้จันทน์ช่วงที่สอง
เวลา 22.00 น.
- หลังจากที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร เสด็จพระราชดาเนินขึ้นบนพระเมรุมาศถวายพระเพลิงพระบรมศพ (จริง) แล้ว
-ให้ผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบเริ่มนำดอกไม้จันทน์เข้าเผา (โดยให้ดูจากการถ่ายทอดสดพระราชพิธีถวายพระเพลิง

พระเมรุมาศจำลอง-วัดสุปัฏนาราม-อุบล-09.jpg

นอกจากนี้ ยังมีข้อควรปฏิบัติในช่วงงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ ดังนี้

1. ซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ ต้องเสร็จภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2560
2. ในพิธีห้ามประดับธงใดๆ ทั้งสิ้น
3. การประดับผ้าขาว-ดำ ประดับได้เพียงเต็นท์ของประชาชนร่วมพิธีเท่านั้น
4. การแสดงมหรสพ ให้จัดในวันที่ 26 ตุลาคม 2560 พร้อมส่วนกลางเท่านั้น ห้ามแสดงก่อนหรือหลัง
5. การประดับไฟ ให้ประดับให้เหมาะสม
6. ห้ามตั้งตู้รับบริจาคใดๆ ทั้งสิ้น

พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ-กายแต่งกาย.jpg

7. การแต่งกาย
- ข้าราชการทุกระดับ เครื่องแบบเต็มยศประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ได้รับชั้นสูงสุด ไว้ทุกข์ สวมหมวก
- ลูกจ้าง เครื่องแบบสีกากีแขนยาว คอพับ/เครื่องแบบของหน่วยงาน
- ประชาชน ชุดสุภาพไว้ทุกข์
- ข้าราชการที่รับผิดชอบเชิญดอกไม้จันทน์เข้าเผาที่เมรุวัด เครื่องแบบปกติขาวไว้ทุกข์

พระเมรุมาศจำลอง-วัดสุปัฏนาราม-อุบล-10.jpg

8. การประดับบริเวณ เมรุมาศ มีเพียงพระบรมฉายาลักษณ์เท่านั้น
9. ต้นไม้ ดอกไม้ประดับบริเวณพิธีใช้ผ้าสีดำคลุมกระถาง
10. โรงทานห้ามติดป้ายประชาสัมพันธ์ใดๆ ทั้งสิ้น
11. งานกฐิน หรืองานอื่นๆ ที่จัดระหว่างวันที่ 25-26ตุลาคม 2560 ห้ามมีการสมโภช ทั้งสิ้น
12. วันที่ 26 ตุลาคม 2560 ห้ามมีการฌาปนกิจศพผู้ใดทั้งสิ้น
13. การออกทุกข์ ตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม 2560

เรียบเรียงข่าวโดย ไกด์อุบล