guideubon

 

พ่อเมืองอุบลฯ หนุนข้าวปิ่นโตใน สนง. ลดกล่องโฟม-ถุงพลาสติก

ข้าวปิ่นโต-อุบล-01.jpg

วันที่ 4 ตุลาคม 2560 ที่สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุบลราชธานี ภายในศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วย นายพิจิตร บุญทัน ปลัดจังหวัดอุบลราชธานี ,นายนิรันดร์ สุรัสวดี ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุบลราชธานี นายไพฑูรย์ พรหมสอน ผู้อำนวยการศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุบลราชธานี นำพนักงาน เจ้าหน้าที่ บุคลากร สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมฯ ร่วมกัน ถือปิ่นโต บรรจุ ข้าว อาหารคาวหวาน ทั้งไทย-อีสาน มาคนละสอง-สาม อย่าง มาเปิดรับประทานร่วมกันภายในสำนักงานฯ อย่างเป็นกันเอง ตามโครงการ “สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุบลราชธานีปลอดกล่องโฟมและถุงพลาสติก - Plastic Bag and Foam Box are not Welcome in Office” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ข้าวปิ่นโต-อุบล-02.jpg

สำหรับ โครงการ “สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุบลราชธานีปลอดกล่องโฟมและถุงพลาสติก - Plastic Bag and Foam Box are not Welcome in Office” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึก ในการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม, เพื่อลดปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนตามแนวทาง 3Rs (Reduce - Reuse – Recycle), เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร ในด้านการเป็นส่วนราชการ ที่คำนึงถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมและรับผิดชอบต่อสังคม สามารถเป็นต้นแบบหน่วยงานราชการในจังหวัอุบลราชธานี ในการลดการเกิดขยะมูลฝอยด้วยหลักการ 3Rs (Reduce - Reuse – Recycle) อีกทั้งเป็นการรณรงค์ ให้สำนักงานต่างๆ ภายในศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี งดใช้กล่องโฟมรวมทั้งถุงพลาสติก เพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

ข้าวปิ่นโต-อุบล-03.jpg

นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี กล่าวว่า การรณรงค์ สำนักงานปลอดกล่องโฟมและถุงพลาสติก ในครั้งนี้ นับเป็นการส่งสัญญาณไปให้กับพี่น้องประชาชน โดยเริ่มต้นจากส่วนราชการ ได้นำปิ่นต่อบรรจุอาหารมารับประทาน นับเป็นการลดปริมาณการใช้โฟมในภาชนะบรรจุอาหารลดลง อาหารที่นำมาแลกเปลี่ยนกันรับประทาน ก็จะสร้างความหลากหลาย ทานได้อิ่มมากยิ่งขึ้น รวมทั้งยังได้มีโอกาสได้แลกเปลี่ยนพูดคุยกัน สร้างบรรยากาศในการทำงานและกระจายความคิดต่างๆ ให้มีการพัฒนาทางด้านการงาน และความสัมพันธ์กันระหว่างเจ้าหน้าที่ภายในสำนักงาน ก่อให้เกิดความรักความสามัคคี, เป็นการดำเนินชีวิตในแนวทางของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิต ในหลวงรัชกาลที่ 9 ในเรื่องของการแบ่งปันซึ่งกันและกัน, เศษอาหารที่เหลือก็สามารถนำไปทำเป็นปุ๋ยหมัก หรือเอาไปทำอย่างอื่นต่อได้ เป็นการบริหารของที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด อีกทั้งยังเป็นการน้อมนำทำความดีถวายพระองค์ท่าน ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช บรมนาถบพิตร ในวันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ.2560 ทำความดีด้วยใจ ทำอะไรก็เป็นความดี ซึ่งจะส่งผลแก่ตัวเราเอง รวมทั้งหน่วยงานของเราด้วย

ข้าวปิ่นโต-อุบล-04.jpg

ทั้งนี้ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุบลราชธานี จะมีการรณรงค์ ปลอดกล่องโฟมและถุงพลาสติก ในสำนักงาน ทุกวันพุธ ทุกๆ สัปดาห์ ทั้งนี้ ผู้ที่นำปิ่นโต บรรจุ ข้าว อาหารต่างๆ มารับประทาน ต่างก็มีการแลกเปลี่ยน แบ่งปันกันอย่างเป็นกันเอง ทำให้มื้อนี้มีกับข้าว อาหารคาว หวาน ต่างๆ ที่หลากหลายจนเลือกรับประทานกันไม่ถูกกันเลยทีเดียว

ภาพ/ข่าว โดย Grich Jungjareon

ข้าวปิ่นโต-อุบล-05.jpg

ข้าวปิ่นโต-อุบล-06.jpg

 

copyright 2005 www.GuideUbon.com สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail.com | Tel : 080-4850511