guideubon

 

"รด. จิตอาสา พัฒนาเพื่อพ่อ" ม.ราชภัฏอุบล ลงพื้นที่โรงเรียนบ้านห้วยยาง

รด-จิตอาสา-บ้านห้วยยาง-01.jpg

ชมรมนักศึกษาวิชาทหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จัดโครงการ "รด. จิตอาสา พัฒนาเพื่อพ่อ" เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ 9 พร้อมทั้งปลูกฝังจิตสำนึกที่ดี สร้างจิตอาสา ส่งเสริมการทำประโยชน์เพื่อส่วนรวม ระหว่างวันที่ 22 - 24 กันยายน 2560 ณ โรงเรียนบ้านห้วยยาง ต.โคกสะอาด อ.น้ำขุ่น จ.อุบลราชธานี

รด-จิตอาสา-บ้านห้วยยาง-02.jpg

ผศ.ดร.ประสิทธิ์ กุลบุญญา รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา กล่าวว่า โครงการ "รด. จิตอาสา พัฒนาเพื่อพ่อ" มีนักศึกษาวิชาทหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ชั้นปีที่ 4 - 5 จำนวน 65 คน พร้อมด้วยนักศึกษาวิชาทหารจากโรงเรียนน้ำยืนวิทยา และชาวชุมชนโคกสะอาด มาร่วมพัฒนาโรงเรียน อาทิ เทหินปรับพื้นทางเดิน ทาสีพื้นสื่อการเรียนรู้ ปลูกต้นไม้ ทำสนามทราย ตัดหญ้าและทำความสะอาดโรงเรียน นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลฯ พร้อมทั้งทำความสะอาดวัดโนนหนองไฮ รวมทั้งมีกิจกรรมเรียนรู้ร่วมกับชุมชน บายศรีสู่ขวัญ จุดเทียนอุดมการณ์ และกีฬาเชื่อมสัมพันธ์ด้วย

รด-จิตอาสา-บ้านห้วยยาง-03.jpg

รด-จิตอาสา-บ้านห้วยยาง-04.jpg

รด-จิตอาสา-บ้านห้วยยาง-05.jpg