guideubon

 

โปงลางสังข์เงิน อุบลฯ ตัวแทนภาคอีสาน ลำภูไทถวายอาลัยพ่อฯ

โปงลางสังข์เงิน-ลำภูไทถวายอาลัยพ่อ-01.jpg

วันที่ 6 กันยายน 2560 ที่บริเวณลานเทียนเฉลิมพระเกียรติ ทุ่งศรีเมือง อุบลราชธานี ทีมงานจากสถานีโทรทัศน์ ไทยทีวีสีช่อง 3 ได้มาบันทึกเทป ลำภูไทถวายอาลัยพ่อฯ โดยวงโปงลางสังข์เงิน เพื่อออกฉายในช่วงงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เดือนตุลาคม 2560 นี้

ธรชญา-ภูมิจิโรจ-01.jpg

ผศ.ดร.ธรชญา ภูมิจิโรจ ผู้ฝึกสอนควบคุมวงโปงลางสังข์เงิน กล่าวว่า ได้รับมอบหมายจาก รศ.ดร.จิณณวัตร ปะโคทังคณบดี และอาจารย์ ดร.นเรศ ขันธะรี รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ให้จัดการแสดงโปงลางถวายความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในครั้งนี้ จึงคัดเลือกผู้แสดงเป็นนักศึกษาจากคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี มีการประพันธ์กลอนลำขึ้นมาใหม่ชื่อว่า ลำภูไทถวายอาลัยพ่อด้วยความฮักกัน ซึ่งประพันธ์กลอนลำโดย ดวงจันทร์น้อย (ดวง วังสาลุน ครูภูมิปัญญาไทย)

ศิริเพ็ญ-อัตไพบูลย์-01.jpg

ด้าน ผศ.ดร.ศิริเพ็ญ อัตไพบูลย์ ที่ปรึกษาวงโปงลางสังข์เงิน กล่าวว่า การแสดงโปงลางถวายความอาลัยชุด ลำภูไทถวายอาลัยพ่อด้วยความฮักกัน นี้ นับเป็นความภาคภูมิใจของชาวอุบลราชธานี เนื่องจากทางสถานีโทรทัศน์ ไทยทีวีสีช่อง 3 มีการคัดเลือกการแสดงศิลปะพื้นบ้านเพื่อใช้ฉายในห้วงงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ภาคละ 2 จังหวัด โดยภาคอีสาน ทางสถานีฯ เลือกการแสดงหมอลำจากจังหวัดมหาสารคาม และการแสดงโปงลางจากจังหวัดอุบลราชธานี จึงถือว่า วงโปงลางสังข์เงิน ได้เป็นตัวแทนของชาวอีสานในการถวายความอาลัยต่อ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ด้วย นับเป็นความภาคภูมิใจอย่างยิ่งทั้งครูผู้ฝึกสอนและนักศึกษาที่มาร่วมแสดงทั้งหมด

ก่อนจะได้ชมแสดงโปงลางถวายความอาลัยฯ ในช่วงเดือนตุลาคม 2560 นี้ ไกด์อุบลมีคลิปเล็กๆ น้อยๆ มาฝากครับ

โปงลางสังข์เงิน-ลำภูไทถวายอาลัยพ่อ-05.jpg

โปงลางสังข์เงิน-ลำภูไทถวายอาลัยพ่อ-02.jpg

โปงลางสังข์เงิน-ลำภูไทถวายอาลัยพ่อ-03.jpg

โปงลางสังข์เงิน-ลำภูไทถวายอาลัยพ่อ-04.jpg