guideubon

 

ประธานหอการค้าโชว์วิสัยทัศน์.... อุบลราชธานีที่มุ่งหวัง...

อุบลราชธานีที่มุ่งหวัง-หอการค้าอุบล-01.jpg

ภายหลังจากรับตำแหน่งประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานีเป็นสมัยที่สอง นายสมชาติ พงคพนาไกร ประธานหอการค้าฯ ก็ได้ขึ้นเวทีเสวนาเมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมา ณ โรงแรมลายทอง จังหวัดอุบลราชธานี ในหัวข้อ "อุบลราชธานีที่มุ่งหวัง" จัดโดยหนังสือพิมพ์โคราชคนอีสาน เนื่องในโอกาสฉลองชัยครบรอบ 43 ปี เป็นการสัญจรมาที่จังหวัดอุบลราชธานี ผู้ร่วมเสวนาได้แก่ ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี นายแพทย์นิรันดร์ พิทักษ์วัชระ คณบดีวิทยาลัยแพทย์ศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นายสุระ ดริยางกูรศรี จากเครือก้าวหน้ากรุ๊ป ดำเนินการเสวนาโดย นายสุชัย เจริญมุขยนันท เลขาธิการ สสจ.อุบลฯ

นายสมชาติ พงคพนาไกร ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลฯ กล่าวถึง อุบลราชธานีที่มุ่งหวัง ซึ่งไกด์อุบลเห็นว่า เป็นการแสดงวิสัยทัศน์ มองจังหวัดอุบลราชธานีออกไปข้างหน้าได้อย่างน่าสนใจ และมีความเป็นไปได้สูง ดังนี้

1 มุ่งหวังให้อุบลฯ เป็นเมืองแห่งการวิจัยและพัฒนาอาหาร จังหวัดอุบลราชธานี มีประชากรอาศัยอยู่จำนวนมาก ทั้งยังมีที่ตั้งภูมิศาสตร์และพื้นที่เหมาะสมของอีสานล่าง ซึ่งเป็นจุดเด่นของจังหวัดอุบลฯ ทั้งยังมีสินค้าปลีก-ส่ง ภาคการเกษตร และอุตสาหกรรม ซึ่งรายได้ส่วนใหญ่มาจากการทำเกษตร จึงมองเห็นว่าจะ เกษตรต้องเป็นพืชเกษตรที่นอกเหนือจากที่มีในพื้นที่ อาจจะมีการปลูกผลไม้เพิ่มขึ้น และต้องเป็นสินค้าแปรรูปได้ เพื่อที่จะเพิ่มรายได้และแก้ไขปัญหาผลผลิตล้นตลาด จึงต้องมีโมเดล pilot plant หรือโรงงานต้นแบบ สำหรับแปรรูปสินค้าให้เกษตรกรสามารถนำสินค้ามาแปรรูปได้ ถ้าจังหวัดอุบลฯ จะเป็นเมืองแห่งการแปรรูป สิ่งที่สำคัญที่สุด อุบลฯ ต้องเป็น food innopolis เมืองแห่งการวิจัยและพัฒนาอาหาร เมื่อวิจัยเสร็จสิ้นแล้ว โรงงานต้นแบบจะเป็นผู้ผลิตซึ่งกลุ่ม SMEs รัฐวิสหกิจชุมชน ผู้ประกอบการ และอื่นๆ ไม่ต้องลงทุนเอง จึงจำเป็นต้องมีโรงงานกลาง เพื่อผลิตแปรรูปสินค้าให้ แลtเมื่อนำสินค้าไปจำหน่ายขายดีแล้ว จึงกลับมาตั้งโรงงานภายหลังตามโมเดลที่วางไว้

2 มุ่งหวังให้อุบลฯ เป็นเมืองด้านการค้าและการลงทุน โดยการส่งเสริมเศรษฐกิจการท่องเที่ยวของจังหวัดอุบลราชธานี การที่หอการค้าจังหวัดอุบลฯ ได้ขับเคลื่อนเพื่อกระตุ้นนำร่องเข้ามา ตลอดจนการจัดประชุม ออกงานต่างๆ มาที่จังหวัดอุบลราชธานีเพิ่มมากขึ้น เป็นการส่งเสริมด้านการค้าการลงทุนด้านท่องเที่ยว ตามนโยบายทางหอการค้าที่วางไว้ ให้อุบลราชธานีเป็นเมืองแห่งด้านการค้าและการลงทุน

3 มุ่งหวังให้อุบลเป็น mice city ด้วยภูมิศาสตร์ที่เหมาะสม และเป็นเมืองใหญ่ของภาคอีสานตอนล่างทางเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน การคมนาคมสะดวก มีเที่ยวบินมากมาย หากเราจะผลักดันให้อุบลเป็นเมืองแห่งการท่องเที่ยว ต้องสร้างอุบลฯ ให้เป็นเมืองแห่งการประชุมสัมมนา และเป็นจุดแสดงสินค้าและจะขับเคลื่อนที่จะตั้งทำเลที่เหมาะสม ให้อุบลเป็นจุดศูนย์กลางการประชุมสัมมนาให้จังหวัดใกล้เคียงเดินทางมาที่จังหวัดอุบลฯ เพิ่มขึ้น มีสถานที่ท่องเที่ยวมากมาย รวมทั้งวัดวาอารามที่สวยงามอีกแห่งที่ศูนย์ศิลป์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ให้มีการจัดการแสดงเพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยว ถนนคนเดินและ ubon street art ที่ทางหอการค้าได้จัดขึ้น จะมีการจัดให้นักศึกษาสถาบันการศึกษาต่างๆ มาร่วมวางจำหน่ายสินค้าที่เป็นศิลปะและวัฒนธรรม ที่เป็นสินค้าให้แปลกใหม่จากตลาดอื่นๆ เพื่อให้ผู้คนที่มาประชุมสัมมนามีโอกาสได้เที่ยวเป็นแรงดึงดูดให้คนมาที่อุบล

5 มุ่งหวังให้อุบลเป็น sport city ให้มีความพร้อมด้านกีฬา เพื่อส่งเสริมให้มีการจัดแข่งขันที่อุบลฯ เพื่อสร้างรายได้ให้กับจังหวัดอุบลมากขึ้น ทั้งหอการค้าได้จัดตารางทางการแข่งขันกีฬาที่หลากหลายมากขึ้นเพื่อให้เงินหมุนเวียนเข้าสู่จังหวัดอุบล รวมทั้งพัฒนาและเสนอเป็นเจ้าภาพจัดกีฬาซีเกมส์อุบล กีฬาประเภทต่างๆ จะพัฒนาขึ้น และคาดหวังอยากให้เยาวชนเป็นนักกีฬามากขึ้น เพื่อจะมีอาชีพที่ดีขึ้นและจะส่งผลต่อเศรษฐกิจจะมีขึ้นด้วย

อุบลราชธานีจึงจะเป็น opportunity city เมืองแห่งโอกาส ให้อุบลฯ เป็นศูนย์กลางการค้าการลงทุนของภูมิภาค อุบลฯ ต้องเป็นเมืองที่น่าอยู่คู่กับสิ่งแวดล้อมที่ดีและมีวัฒนธรรม และคาดหวังว่าอยากให้คนอุบลปลูกต้นไม้คนละ 1 ต้น เช่น ต้นยางนา ซึ่งเป็นต้นไม้เก่าแก่ของอุบลฯ ให้อุบลร่มรื่น และการทำเกษตรทั้งนี้ หอการค้าจังหวัดอุบลฯ ได้ขับเคลื่อนทั้ง 5 มิติ และอยากให้คนอุบลฯ คิดนอกกรอบจากภาคเกษตรมาอยู่ในส่วนที่เราวางไว้เพื่อคนควรจะร่ำรวยและอยู่ดีกินดี

นายสมชาติ  พงคพนาไกร
ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี
26 กรกฎาคม 2560

 

copyright 2005 www.GuideUbon.com สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail.com | Tel : 080-4850511