guideubon

 

ม.อุบลฯ พาเฟรชชี่ดำนา เรียนรู้วิถีชีวิตชาวนา เชิดชูอาชีพเกษตรกร

เฟรชชี่-อุบล-ดำนา-เกี่ยวข้าว-01.jpg

สโมสรนักศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี หนุนนโยบาย สกอ. จัดกิจกรรมรับน้องแนวใหม่ แบบสร้างสรรค์เชิงเกษตร กิจกรรม "มือเรียวรอเกี่ยวรวง" รุ่นพี่ชวนน้องใหม่ดำนา เรียนรู้วิถีชีวิตชาวนา และเชิดชูอาชีพเกษตรกร ซึ่งเป็นรากฐานของชีวิต หรือครัวของโลก โดยมี รองศาสตราจารย์ธีระพล บันสิทธิ์ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ เป็นประธานเปิดงาน กิจกรรมจัดให้มี การดำนา สอนน้องเรียนรู้การทำนา แข่งขันดำนา ทานข้าวร่วมกัน บรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนาน และประทับใจ โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมกว่า 600 คน ณ แปลงฝึกทดลอง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เมื่อช่วงเช้าวันที่ 20 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา

นายชณที--นามเวช-01.jpg

นายชณที นามเวช นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาพืชไร่ นายกสโมสรนักศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ ม.อุบลฯ กล่าวว่า กิจกรรม "มือเรียวรอเกี่ยวรวง" นับเป็นหนึ่งในกิจกรรมการรับน้องสร้างสรรค์เชิงเกษตร ประเพณีอันดีงาม ที่ถือปฏิบัติสืบทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่น นั่นคือ รุ่นพี่นำรุ่นน้องเรียนรู้วิถีชีวิตการทำนา ทั้งการเตรียมดิน เตรียมกล้า ปักดำ การดูแลต้นข้าวจนถึงฤดูการเก็บเกี่ยว เป็นการปลูกฝังให้นักศึกษาได้เรียนรู้วิถีชีวิตการทำนาอย่างแท้จริง รู้คุณของข้าว รู้คุณชาวนากว่าจะได้มาซึ่งข้าวแต่ละเม็ดชาวนาต้องลำบาก อดทนเพียงใด

เฟรชชี่-อุบล-ดำนา-เกี่ยวข้าว-02.jpg

พันธุ์ข้าวที่นำมาปลูก มีทั้งหมด 5 สายพันธุ์ ประกอบด้วย ข้าวหอมมะลิ ข้าวไรซ์เบอรี่ ข้าวเหนียว กข6 ข้าวมะลิ กข 15 และพันธุ์ข้าวหอมวาริน ที่มีความโดดเด่นทนต่อทุกสภาวะเป็นผลงานวิจัยของ ผศ.ดร.สุรีพร เกตุงาม อาจารย์ประจำสาขาพืชไร่ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในช่วงระหว่างปักดำ นักศึกษารุ่นพี่ รุ่นน้องได้มีการพูดคุยหยอกล้อกันแบบเป็นกันเอง ร้องเพลงอย่างสนุกสนาน

เฟรชชี่-อุบล-ดำนา-เกี่ยวข้าว-03.jpg

นอกจากนี้ สโมสรนักศึกษาฯยังจัดให้มีการแข่งขันดำนา ซึ่งทีมชนะเลิศได้แก่ ทีม นศ.ชั้นปีที่ 1 บรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนาน ภายหลังจากเสร็จสิ้นกิจกรรม รุ่นพี่และรุ่นน้องนั่งล้อมวงรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน เป็นบรรยากาศที่อบอุ่นและประทับใจ

เฟรชชี่-อุบล-ดำนา-เกี่ยวข้าว-04.jpg

ทั้งนี้ ผลผลิตของข้าวในแต่ละปีหลังเก็บเกี่ยว จะนำข้าวเก็บไว้สำหรับเลี้ยงยินดีกับรุ่นพี่บัณฑิตที่จะกลับมารับปริญญาบัตร ในช่วงเดือนธันวาคม บางส่วนนำไปสนับสนุนการทำกิจกรรมของนักศึกษา และบางส่วนเก็บไว้สำหรับเลี้ยงต้อนรับน้องใหม่ในรุ่นต่อไปอีกด้วย

เฟรชชี่-อุบล-ดำนา-เกี่ยวข้าว-05.jpg

นับได้ว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมของการรับน้องแบบสร้างสรรค์ สนองนโยบาย และมาตรการ สกอ. และมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้อย่างชัดเจน เน้นสร้างสรรค์ อบอุ่น และประทับใจ นำไปสู่ความรัก ความสามัคคี และความภาคภูมิใจในคณะและสถาบัน เป็นบัณฑิตที่ดีที่พึงประสงค์แก่สังคมต่อไป

เพลิน วิชัยวงศ์ นักประชาสัมพันธ์ ม.อุบลฯ / ข่าว