guideubon

 

สอท.อุบลฯ มอบสิ่งของยังชีพผู้ประสบภัยน้ำท่วม ชุมชนท่าบ่อ

สภาอุตสาหกรรม-อุบล-มอบสิ่งของยังชีพ-02.jpg

วันที่ 19 สิงหาคม 2560 สภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี (สอท.อุบลฯ) มอบสิ่งของยังชีพแก่ราษฎร หมู่1-2 บ้านท่าบ่อ ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลฯ ที่เดือดร้อนจากภัยน้ำท่วมเกือบ 60 ครัวเรือน โดยนายสิทธิชัย โควสุรัตน์ ประธานสภาฯ มอบหมาย นายอดุลย์ นิลเปรม รองประธาน สอท.อุบลฯ พร้อมกรรมการ เดินทางไปมอบสิ่งของยังชีพดังกล่าว ณ บริเวณด้านหลังวัดท่าบ่อ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน

ขอบคุณผู้ร่วมบริจาคทรัพย์ จัดซื้อของยังชีพ และผู้บริจาคน้ำดื่มช่วยเหลือ เช่น น้ำดื่ม BMW, น้ำดื่มลานทอง และ น้ำดื่ม ส.เขมราฐ

สภาอุตสาหกรรม-อุบล-มอบสิ่งของยังชีพ-01.jpg

สภาอุตสาหกรรม-อุบล-มอบสิ่งของยังชีพ-03.jpg