guideubon

 

พระสงฆ์ผู้ใหญ่ เมตตาแจกถุงยังชีพ ผู้ประสบอุทกภัย จ.อุบลฯ

พระมาโปรด-แจกถุงยังชีพ-01.jpg

วันที่ 17 สิงหาคม 2560 พระภาวนาวิสุทธิโสภณ เจ้าอาวาสวัดประดู่, พระครูวิลาสกิจจาธร เจ้าอาวาสวัดหลวง, พระครูพิพิทวรกิจจาทร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดระฆังโฆสิตาราม, พระครูปลัดธีรวัฒน์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดระฆังโฆสิตาราม, พระครูสังฆรักษ์สมชาย พร้อมคณะญาติธรรม ประกอบด้วย คณะศิษย์วัดประดู่ พระอารามหลวง ร้านดาวคอฟฟี่ และกลุ่มกัลยาณมิตรธรรมะสู่ดวงใจ เมตตาแจกถุงยังชีพ ผู้ประสบอุทกภัย ชุมชนวังสว่าง ชุมชนวังแดง  อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

พระมาโปรด-แจกถุงยังชีพ-02.jpg

พระมาโปรด-แจกถุงยังชีพ-03.jpg

พระมาโปรด-แจกถุงยังชีพ-04.jpg