guideubon

 

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนฯ เสด็จพระราชทานถุงยังชีพ แก่ชาวอุบลที่ประสบอุทุกภัย

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน-พระราชทานถุงยังชีพ-01.jpg

วันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม 2560 เวลา 16.00 น. ณ หอประชุมศาลาประชาวาริน อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จพระราชทานถุงยังชีพแก่ราษฎรที่ประสบภัยในพื้นที่อำเภอวารินขำราบ จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีนายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วย ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัด ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 22 ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานี และราษฎรร่วมเฝ้ารับเสด็จฯ

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน-พระราชทานถุงยังชีพ-02.jpg

จังหวัดอุบลราชธานี มีพื้นที่ประมาณ 10 ล้านไร่ หรือ 16,112 ตารางกิโลเมตร ประชากร 1,866.104 คน แบ่งการปกครองออกเป็น 25 อำเภอ 216 ตำบล 2,704หมู่บ้าน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 239 แห่ง ได้รับอิทธิพลของพายุ "เซินกา" เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2560 ทำให้จังหวัดอุบลราชธานีเกิดน้ำป่าไหลหลาก และน้ำเอ่อล้นตลิ่ง มีพื้นที่ได้รับผลกระทบรวม 23 อำเภอ 113 ตำบล 723 หมู่บ้าน

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน-พระราชทานถุงยังชีพ-03.jpg

ปัจจุบันสถานการณ์เริ่มคลี่คลายแล้ว ที่ยังคงมีสถานการณ์น้ำท่วม จำนวน 4 อำเภอ แยกเป็นอำเภอที่มีสถานการณ์น้ำท่วมบ้านเรือนที่อยู่อาศัย จำนวน 2 อำเภอ คือ อำเภอเมืองอุบลราชธานีและอำเภอวารินชำราบ ราษฎรอพยพ จำนวน 33 ชุมชน/หมู่บ้าน 766 ครัวเรือน มีผู้ประสบภัย จำนวน 2,801 คน และอำเภอทีมีน้ำท่วมพื้นที่การเกษตร จำนวน 4 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี อำเภอวารินชำราบ อำเภอม่วงสามสิบ และอำเภอเขื่องใน รวมพื้นที่การเกษตรที่ได้รับผลกระทบทั้งสิ้น 206,837 ไร่ เกษตรกร 29,212 ราย

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน-พระราชทานถุงยังชีพ-04.jpg

หากไม่มีพายุ หรือฝนตกหนัก ในพื้นที่ลุ่มน้ำมูล และลุ่มน้ำชี คาดว่าสถานการณ์อุทกภัยจังหวัดอุบลราชธานีจะคลี่คลายในวันที่ 25 ถึง 27 สิงหาคม 2560 ในการช่วยเหลือและบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยของจังหวัดอุบลราชธานี มูลนิธิราชประชารุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภา) ยามยาก สภากาชาดไทย ทหาร ตำรวจ พลเรือน เหล่ากาชาดจังหวัด องค์กรสาธารณกุศล มูลนิธิภาคเอกชน ได้แจกจ่ายถุงยังชีพและให้ความช่วยเหลือในเบื้องต้นไปแล้ว รวมจำนวน 12,557 ชุด

ภาพ/ข่าวโดย สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัดอุบลราชธานี