guideubon

 

โควิดอุบลฯ เหลือ 2 คลัสเตอร์ ต.โนนสมบูรณ์ และ ต.สมสะอาด

เหลือ2คลัสเตอร์-01.jpg

วันที่ 6 ธันวาคม 2564 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี รายงานสถานการณ์โควิด–19 จังหวัดอุบลราชธานี พบผู้ติดเชื้อรายใหม่จำนวน 23 ราย เป็นการติดเชื้อจากต่างจังหวัด 7 ราย ติดเชื้อในพื้นที่ 16 ราย แยกเป็น อ.วารินชำราบ 4 ราย, อ.นาจะหลวย 4 ราย, อ.เมือง 3 ราย, อ.เดชอุดม 3 ราย, อ.ตระการพืชผล 2 ราย

ยอดผู้ติดเชื้อสะสมในจังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 22,645 ราย รักษาหายสะสม 21,723 ราย กำลังรักษา 744 ราย มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม 1 ราย รวมเสียชีวิตสะสม 178 ราย ใส่เครื่องช่วยหายใจ 6 ราย

คลัสเตอร์ ต.โนนสมบูรณ์ (ม.5) อ.นาจะหลวย พบผู้ติดเชื้อรายแรกเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 เป็นหญิง อายุ 42 ปี ไม่ทราบปัจจัยเสี่ยง สัมผัสญาติในครอบครัว และเพื่อนบ้าน วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 5 ราย รวมผู้ป่วย 11 ราย เป็นผู้สัมผัสในครอบครัวและกลุ่มญาติ

คลัสเตอร์ ต.สมสะอาด (ม.1,7,8,9,12) อ.เดชอุดม พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 เป็นหญิง อายุ 21 ปี ไปสักคิ้วใน อ.เมือง แพร่เชื้อให้ครอบครัว/เพื่อนบ้าน เป็นวงแรก และแพร่เชื้อในพิธีบายศรีสู่ขวัญทหารใหม่/งานศพ เป็นวงที่สอง วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 3 ราย เป็นผู้สัมผัสในชุมชน รวมผู้ป่วย 160 ราย ได้ปิด 4 หมู่บ้าน ต.สมสะอาด เพื่อควบคุมโรคแล้ว

เหลือ2คลัสเตอร์-02.jpg