guideubon

 

รายงานศูนย์อพยพจากอุทกภัย จังหวัดอุบลราชธานี

จุดอพยพ-น้ำท่วมอุบล-02.jpg

วันที่ 8 สิงหาคม 2560 สถานการณ์น้ำท่วมจังหวัดอุบลราชธานี ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยทั้งสิ้น 23 อำเภอ 113 ตำบล 723 หมู่บ้าน 22,618 ครัวเรือน 64,102 คน ราษฎรอพยพ 428 ครัวเรือน 1,623 คน ได้แก่ เทศบาลนครอุบลราชธานี 211 ครัวเรือน 722 คน เทศบาลเมืองแจระแม 7 ครัวเรือน 24 คน อำเภอ วารินชำราบ 4 ครัวเรือน 13 คน เทศบาลเมืองวารินชำราบ 206 ครัวเรือน 814 คน  

จุดอพยพ-น้ำท่วมอุบล-03.jpg

ไกด์อุบล : ในส่วนของอำเภอที่มีสถานการณ์น้ำท่วมบ้านเรือน มีจำนวน 2 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี และอำเภอวารินชำราบ ซึ่งได้ตั้งจุดอพยพราษฎร ดังนี้

1. อำเภอวารินชำราบ จำนวน 206 ครัวเรือน 814 คน ตั้งจุดอพยพที่

- ข้างสำนักงานที่ดิน อ.วารินฯ 25 ครัวเรือน /88 คน
- ตลาดแสนสบาย 58/261
- วัดหาดสวนสุข 3/5
- บริเวณเชิงสะพาน 200 ปี 52/203
- ศาลากลางบ้าน 36/124
- วัดวารินทราราม 7/32
- ตลาดแสนสบาย 14/51
- บริเวณวัดหาดสวนยา 8/32
- สันเขื่อนปากเจ้าหมื่นหาดสวนสุข 1/4
- เชิงสะพานเสรีประชาธิปไตย 2/14

2. อำเภอเมืองอุบลราชธานี จำนวน 211 ครัวเรือน 772 คน ตั้งจุดอพยพที่

- ศาลาเอนกประสงค์บ้านท่าบ่อ หมู่ที่1 6 ครัวเรือน/20 คน
- สวนสาธารณะห้วยม่วง 37/81
- ซอยติ่งปลาเผา 12/32
- บ่อบำบัดน้ำเสีย 27/104
- ถนนเลียบแม่น้ำมูล 3/20
- ทางลงท่าทราย (ซอยเขื่อนธานี 1) 18/80
- สะพานใหม่เขื่อนธานี (ข้างปั้ม ปตท.) 14/61
- สะพานโนนบุ่ง (ท่าทรายพร้อมชัย) 20/104
- หาดวัดใต้ (โรงไฟฟ้าเก่า) 3/20
- หาดวัดใต้ (เขื่อนธานี 3) 5/22
- บริเวณวัดท่าวังหิน 31/78
- บริเวณวัดกุดคูณ 24/120
- บริเวณสะพานมูลน้อย 10/25
- บริเวณวัดสุปัฎนาราม  7/25

เรียบเรียงข่าวโดย ไกด์อุบล

 

copyright 2005 www.GuideUbon.com สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail.com | Tel : 080-4850511