guideubon

 

เกาะติดมวลน้ำต้นสาย ก่อนจะไหลมารวมกันที่อุบล

มวลน้ำชี-มูล-แม่น้ำโขง-อุบล-02.jpg

วันที่ 8 สิงหาคม 2560 จังหวัดอุบลราชธานียังได้รับผลกระทบจากอุทกภัยหลายพื้นที่ ปัจจุบันยังคงมีสถานการณ์น้ำท่วม จำนวน 9 อำเภอ แยกเป็น อำเภอที่มีสถานการณ์น้ำท่วมบ้านเรือน จำนวน 2 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี และอำเภอวารินชำราบ ส่วนอำเภอที่มีสถานการณ์น้ำท่วมพื้นที่การเกษตร มี 7 อำเภอ ได้แก่ อำเภอม่วงสามสิบ ดอนมดแดง ตระการพืชผล เดชอุดม เขื่องใน นาเยีย และอำเภอสว่างวีระวงศ์ ระดับน้ำท่า วัดที่สถานี M7 บริเวณสะพานเสรีประชาธิปไตย เวลา 17.00 น. วัดได้  +112.85 ม.รทก. สูงกว่าระดับตลิ่ง ฝั่งอำเภอวารินชำราบ 85 ซม.

วัดเสนาวงศ์-อุบล-01.jpg

แม่น้ำชี ที่สถานี E20a อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร ระดับตลิ่งอยู่ที่ 122.00 ม.รทก. หรือ 10.00 เมตร ระดับน้ำวันนี้ 123.04 ม.รทก. หรือ 11.04 เมตร สูงกว่าตลิ่งอยู่ 1.04 เมตร และที่ฝายธาตุน้อย อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี ระดับตลิ่งอยู่ที่ 116.70 ม.รทก. หรือ 7.50 เมตร วันนี้วัดได้ 118.22 ม.รทก. หรือ 9.02 เมตร สูงกว่าตลิ่ง 1.52 เมตร  

แม่น้ำมูล ที่สถานี M.5 อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ ระดับตลิ่ง 118.10 ม.รทก. หรือ 8.10 เมตร ระดับน้ำวันนี้ 116.77 ม.รทก. หรือ 6.77 เมตร ต่ำกว่าตลิ่งอยู่ 1.33 เมตร  

แม่น้ำโขง ที่สถานีบ้านด่านใหม่ อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี ระดับน้ำวันนี้ วัดได้ 101.55 ม.รทก. หรือ 12.82 เมตร ต่ำกว่าระดับตลิ่ง 1.68 เมตร

เครื่องผลักดันน้ำ-พิบูลมังสาหาร-อุบล-04.jpg

แม่น้ำมูลที่ศรีสะเกษ ต่ำกว่าตลิ่ง คงเหลือต้องรองรับมวลน้ำจากแม่น้ำชี ประกอบกับแม่น้ำโขงที่ อ.โขงเจียม อยู่ระดับต่ำกว่าตลิ่ง วันนี้ 8 สิงหาคม 2560 ได้รับการสนับสนุนเครื่องผลักดันน้ำจากกรมชลประทาน ติดตั้งบริเวณสะพานพิบูลมังสาหาร (หน้าแก่งสะพือ) อำเภอพิบูลมังสาหาร จำนวน 22 เครื่อง เพื่อเร่งระบายน้ำในแม่น้ำมูล ลงแม่น้ำโขงให้เร็วที่สุด คาดว่าจะช่วยให้ระดับน้ำมูลลดลงอย่างรวดเร็ว และคาดการณ์ปริมาณน้ำที่สถานี M7 สะพานเสรีประชาธิปไตย จะสูงกว่าตลิ่งไม่เกิน 1 เมตร