guideubon

 

โควิดอุบลฯ เกิน 2 หมื่น วารินฯ-เดชฯ-เมือง มากสุด

โควิดอุบล-เกิน2หมื่น-01.jpg

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี รายงานสถานการณ์โควิด–19 จังหวัดอุบลราชธานี พบผู้ติดเชื้อรายใหม่จำนวน 70 ราย เป็นการติดเชื้อจากต่างจังหวัด 7 ราย ติดเชื้อในพื้นที่ 63 ราย แยกเป็น อ.วารินชำราบ 25 ราย, อ.น้ำยืน 9 ราย, อ.เมือง 7 ราย, อ.เขมราฐ 6 ราย, อ.บุณฑริก 6 ราย, อ.กุดข้าวปุ้น 5, อ.ดอนมดแดง 2 ราย, อ.เดชอุดม อ.พิบูลฯ อ.สำโรง พื้นที่ละ 1 ราย

ยอดผู้ติดเชื้อสะสมในจังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 20,030 ราย รักษาหายสะสม 18,799 ราย กำลังรักษา 1,079 ราย ไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม รวมเสียชีวิตสะสม 152 ราย ใส่เครื่องช่วยหายใจ 6 ราย

วันนี้ รถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัยพระราชทานออกตรวจคัดกรองเชิงรุกแก่ประชาชน ณ ชุมชนหาดวัดใต้ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ตรวจคัดกรองโรคโควิด 19 เบื้องต้นด้วยวิธี Antigen Test Kit ผลการตรวจจำนวน 188 ราย พบผลบวก 6 ราย ผลลบ 182 ราย พร้อมให้บริการฉีดวัคซีนโควิด -19 เชิงรุก จำนวน 20 ราย โดยโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์

โควิดอุบล-เกิน2หมื่น-02.jpg

คลัสเตอร์ ต.คำน้ำแซบ ม.5 อ.วารินชำราบ พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2564 เป็นชาย อายุ 69 ปี ไม่ทราบปัจจัยเสี่ยง มีแาการปวดท้อง ตรวจพบก่อนเข้ารับการรักษาที่ รพ.วารินชำราบ วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 6 ราย เป็นคนในครอบครัวและเพื่อน รวมผู้ป่วย 7 ราย

คลัสเตอร์ ต.โนนสว่าง ม.16 อ.กุดข้าวปุ้น พบผู้ติดเชื้อรายแรกเมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 เป็นหญิง อายุ 64 ปี กลับจาก กทม. มื่อวันที่ 25 ต.ค.64 ไม่แยกกักตัว วันนี้พบผู้ติดเชื้อ 6 ราย เป็นคนในครอบครัว เพื่อนบ้าน และเพื่อนของลูก รวมผู้ป่วย 6 ราย

คลัสเตอร์ตลาดวารินเจริญศรี อ.วารินชำราบ พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2564 เป็นแม่ค้าในตลาด ขายอาหารตามสั่ง ไม่ทราบปัจจัยเสี่ยง ตรวจพบผู้ติดเชื้อกลุ่มแรกเป็นแม่ค้าในตลาด วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 7 ราย เป็นคนเก็บเงินหน้าห้องน้ำ 2 ราย รปภ. 1 ราย และผู้สัมผัสในครอบครัว 4 ราย รวมผู้ป่วย 31 ราย 

คลัสเตอร์ตลาดสดวารินชำราบ อ.วารินชำราบ พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2564 เป็นแม่ค้าขายของในตลาด ไม่ทราบปัจจัยเสี่ยง ผู้ป่วยกลุ่มแรกเป็นกลุ่มแม่ค้าขายของในตลาดวารินฯ  วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 1 ราย เป็นแม่ค้าในตลาด รวมผู้ป่วย 307 ราย

ตลัสเตอร์ ต.บุเปือย ม.7 อ.น้ำยืน พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2564 เป็นพ่อ-ลูก ไปรักษาในตึกผู้ป่วยใน รพร.เดชอุดม กลับมาน้ำยืน วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 8 ราย เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงนั่งรถยนต์ร่วมกับผู้ป่วย (ที่แยกกักตัว) รวมผู้ป่วย 20 ราย

คลัสเตอร์ ต.นาแวง ม.11 อ.เขมราฐ พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2564 เป็นชาย อายุ 66 ปี กลับมาจาก กทม./สมุทรปราการ ไม่กักตัว วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 5 ราย เป็นผู้สัมผัสในชุมชน รวมผู้ป่วย 8 ราย 

คลัสเตอร์ ต.คำไฮใหญ่ ม.4 อ.ดอนมดแดง พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2564 เป็นชาย อายุ 53 ปี มาจากจังหวัดตาก เมื่อวันที่ 21 ต.ค.64 ไม่แยกกักตัว สัมผัสครอบครัวและเพื่อน วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 2 ราย รวมผู้ป่วย 12 ราย มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูงอยุ่ระหว่างกักตัว 65 ราย

คลัสเตอร์ตลาดสดบุณฑริก อ.บุณฑริก พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2564 เป็นพ่อค้าและลูก 2 ราย อาชีพจำหน่ายอาหาร/สินค้าส่งในตลาด ปัจจัยเสี่ยงไปซื้อของที่ตลาดวาริน และตลาดวารินเจริญศรี วันเว้นวัน วันนี้พบผู้ติดเชื้อ 4 ราย เป็นแม่ค้าในตลาด 3 ราย และลูก 1 ราย (อยู่ระหว่างการกักตัว) รวมผู้ป่วย 32 ราย

คลัสเตอร์ ต.นาโพธิ์ ม.2 อ.พิบูลมังสาหาร พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2564 เป็นผู้ป่วยมีประวัติ สัมผัสผู้ป่วยยืนยันจาก รพ.นาเยีย วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 1 ราย เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูง รวมผู้ป่วย 19 ราย

โควิดอุบล-เกิน2หมื่น-03.jpg

โควิดอุบล-เกิน2หมื่น-04.jpg