guideubon

 

คลัสเตอร์ใหม่ 2 อำเภอ มาจากพื้นที่เสี่ยง ไม่กักตัว

พื้นที่เสี่ยง-ไม่กักตัว-01.jpg

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี รายงานสถานการณ์โควิด–19 จังหวัดอุบลราชธานี พบผู้ติดเชื้อรายใหม่จำนวน 29 ราย เป็นการติดเชื้อจากต่างจังหวัด 4 ราย ติดเชื้อในพื้นที่ 25 ราย แยกเป็น อ.วารินชำราบ 9 ราย, อ.เขมราฐ 5 ราย, อ.ดอนมดแดง 4 ราย, อ.เมือง 2 ราย, อ.เดชอุดม 2 ราย, อ.สิรนธร อ.นาเยีย และ อ.เขื่องใน พื้นที่ละ 1 ราย

ยอดผู้ติดเชื้อสะสมในจังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 19,960 ราย รักษาหายสะสม 18,676 ราย กำลังรักษา 1,132 ราย มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม 1 ราย รวมเสียชีวิตสะสม 152 ราย ใส่เครื่องช่วยหายใจ 6 ราย

พื้นที่เสี่ยง-ไม่กักตัว-04.jpg

คลัสเตอร์ ต.คำไฮใหญ่ ม.4 อ.ดอนมดแดง พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2564 เป็นชาย อายุ 53 ปี มาจากจังหวัดตาก เมื่อวันที่ 21 ต.ค.64 ไม่แยกกักตัว สัมผัสครอบครัวและเพื่อน วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 4 ราย รวมผู้ป่วย 10 ราย มีผู้สัมผัสเสี่ยงสุงอยุ่ระหว่างกักตัว 62 ราย

คลัสเตอร ต.นาแวง ม.11 อ.เขมราฐ พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2564 เป็นชาย อายุ 66 ปี กลับมาจาก กทม./สมุทรปราการ ไม่กักตัว วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 2 ราย เป็นผู้สัมผัสในชุมชน รวมผู้ป่วย 3 ราย และ ATK+ 4 ราย มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูงกักตัว 8 คน

คลัสเตอร์งานรวมญาติ ต.เขมราฐ (ม.22) อ.เขมราฐ พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2564 เป็นผู้ป่วยติดเตียง 2 ราย ไม่ทราบปัจจัยเสี่ยง มีประวัติสัมผัสกลุ่มญาติงานรวมญาติเมื่อ 21 ต.ค.64 (มีญาติสัมผัสผู้ป่วยยืนยันใน อ.เมือง) วันนี้พบผู้ติดเชื้อ 3 ราย เป็นกลุ่มญาติ (กักตัว) รวมผู้ป่วย 21 ราย มีนักเรียนเข้าค่าย 3 วันที่ รร.อนุบาลบ้านเหนือ (451 คน) และรวมกลุ่มญาติรับประทานอาหาร 30 คน

คลัสเตอร์ร้าน 20+ บาร์ ต.ในเมือง อ.เมือง พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2564 เป็นพนักงานในร้าน ไม่ทราบปัจจัยเสี่ยง พนักงานมีอาการป่วย 18-24 ต.ค.64 มาทำงานทุกวัน วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 1 ราย เป็นผู้สัมผัสของพนักงานในร้าน (กักตัว) รวมผู้ป่วย 18 ราย (พนักงาน 8/ลูกค้า 7/ ครอบครัว 3)

คลัสเตอร์ตลาดวารินเจริญศรี อ.วารินชำราบ พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2564 เป็นแม่ค้าในตลาด ขายอาหารตามสั่ง ไม่ทราบปัจจัยเสี่ยง ตรวจพบผู้ติดเชื้อกลุ่มแรกเป็นแม่ค้าในตลาด วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 3 ราย เป็นแม่ค้าขายในผัก/ผลไม้ 2 ราย ผู้สัมผัสในครอบครัว 1 ราย รวมผู้ป่วย 24 ราย 

พื้นที่เสี่ยง-ไม่กักตัว-02.jpg

พื้นที่เสี่ยง-ไม่กักตัว-03.jpg