guideubon

 

วัดป่าไทรงาม จัดพิธีไถ่ถอนชีวิต รับ-มอบโค-กระบือ ประจําปี 2566

วัดป่าไทรงาม-ไถ่ถอนชีวิต-โคกระบือ-01.jpg

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 ที่วัดป่าไทรงาม ตำบลเมืองเดช อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี พระครูนิโคตรธรรมาภรณ์ (หลวงพ่อเอนก ยสทินโน) เจ้าอาวาสวัดป่าไทรงาม ประธานฝ่ายสงฆ์ นายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธี ไถ่ถอนชีวิต รับ-มอบโค-กระบือ ประจําปี 2566 ปีที่ 32 ถวายเป็นพระราชกุศล ถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และน้อมถวายแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ขอให้พระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวร และมีพระพลานามัยแข็งแรงโดยเร็ววัน โดยมีนายอำเภอเดชอุดม หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พ่อค้า และประชาชนเข้าร่วมพิธีจำนวนมาก

วัดป่าไทรงาม-ไถ่ถอนชีวิต-โคกระบือ-02.jpg

โครงการกองทุนอนุรักษ์โค-กระบือเมตตาธรรมวัดป่าไทรงาม จัดตั้งขึ้นเพื่อช่วยเหลือและไถ่ถอนชีวิตโค-กระบือ จากโรงฆ่าสัตว์ให้พ้นจากการถูกฆ่า และพ้นจากการส่งนำเข้าสู่ตลาดนัดโค-กระบือ และส่งต่อเป็นสินค้าขายไปยังประเทศอื่นๆ เพื่ออนุรักษ์โค-กระบือ ไม่ให้สูญพันธุ์ไปตามค่านิยม ในการใช้รถไถนา ที่เป็นเครื่องจักรเทคโนโลยี จนลืมวิถีชีวิตดั้งเดิม ในการทำเกษตรกรรมแบบพอเพียงและพึ่งตนเอง

และเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ยากจน แต่มีคุณธรรมให้มีช่องทางช่วยเหลือตัวเองในการประกอบอาชีพกสิกรรม และการเลี้ยงสัตว์เพื่อเสริมสร้างรายได้ เพื่อแทรกคุณธรรมจริยธรรมในการเผยแผ่ธรรมะของวัดป่าไทรงาม รวมทั้งเพื่อให้เกิดความสามัคคี เสียสละแบ่งปัน ร่วมกันคิด ร่วมกันแก้ปัญหา อันจะนำพาไปสู่ชุมชนเข้มแข็งมั่นคงสืบไป

ทั้งนี้โค-กระบือ ที่ขึ้นทะเบียนในบัญชี ที่อยู่ในกองทุนฯจากปี พ.ศ.2534 ถึงปี 2565 มีจำนวน 1,984 ตัว บวกกับยอดโค-กระบือ ที่ประกอบพิธีมอบในวันนี้ จำนวน 106 ตัว รวมจำนวน 2,084 ตัว

วัดป่าไทรงาม-ไถ่ถอนชีวิต-โคกระบือ-03.jpg

วัดป่าไทรงาม-ไถ่ถอนชีวิต-โคกระบือ-04.jpg

วัดป่าไทรงาม-ไถ่ถอนชีวิต-โคกระบือ-05.jpg

วัดป่าไทรงาม-ไถ่ถอนชีวิต-โคกระบือ-06.jpg