guideubon

 

ม.อุบลฯ ชนะเลิศการประกวดกลอนสด ระดับชาติ ประจำปี 2566

ประกวดกลอนสด-UBU-01.jpg

นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี "ทีมลูกแม่มูล" คว้ารางวัลชนะเลิศการประกวดกลอนสด ระดับชาติ ประจำปี 2566 ระดับอุดมศึกษา ได้รับพระราชทานรางวัล "ทายาทสุนทรภู่" รับโล่รางวัลพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งมีตัวแทนสถาบันอุดมศึกษา 10 แห่ง ตัวแทนระดับภาคเข้าร่วมแข่งขันครั้งนี้  จัดโดย สมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ณ หอประชุมสุริยะมณฑล  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2566

ประกวดกลอนสด-UBU-02.jpg

นายขวัญชัย มะโนศรี นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาภาษาไทยและการสื่อสาร คณะศิลปศาสตร์ กล่าวว่า ในส่วนของแข่งขัน กำหนดให้แต่งคำประพันธ์ 3 ชนิด ได้แก่กลอนสักวา กลอนดอกสร้อย และกลอนสุภาพ โดย "ทีมลูกแม่มูล" มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี แต่งคำประพันธ์ ดังนี้

กระทู้กลอนดอกสร้อย "ที่แห่งนี้"

     ที่เอ๋ยที่แห่งนี้
คือศักดิ์ศรีสถาบันการศึกษา
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ที่บ่มเพาะปัญญามหาชน

     สมเด็จฯ ช่วง บุนนาค วางรากฐาน
วิชาการล้ำเลิศบังเกิดผล
สร้างบัณฑิตมุ่งหน้าสู่สากล
โลกยินยลเกียรติศักดิ์ศรีแห่งนี้เอย

กระทู้กลอนสักวา "ความเป็นไทย"

     สักวาความเป็นไทยได้ประจักษ์
เอกลักษณ์ล้ำเลิศเทิดศักดิ์ศรี
ภาษาไทยคือสมบัติแห่งความดี
งามศาสตร์ศิลป์ประเพณีมีน้ำใจ

     ร่วมรู้รักษ์สมบัติชาติประกาศก้อง
รากเหง้าเราทั้งผองนั้นยิ่งใหญ่
ด้วยชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เป็นฉัตรชัย
ความเป็นไทยคือสมบัติเด่นชัดเอย

กระทู้กลอนสุภาพ "สุขใจได้เรียนรู้"

     การศึกษาคือหนทางสร้างชีวิต
เป็นบัณฑิตมีคุณค่าพาสุขสันต์
ด้วยภูมิรู้คู่ภูมิธรรมนำชีวัน
จึงครบครันเป็นคนดีศรีสังคม

     เกิดผลลัพธ์คือสุขใจได้เรียนรู้
นำไปสู่ความก้าวหน้าพาสุขสม
ผู้รู้รักการศึกษาน่าชื่นชม
ควรเพาะบ่มนิสัยนี้เป็นศรีตน

ประกวดกลอนสด-UBU-03.jpg

ในส่วนของ "ทีมลูกแม่มูล" ตัวแทนมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ เข้ารับโล่รางวัลพระราชทาน พร้อมเงินรางวัล 10,000 บาท ของที่ระลึกและเกียรติบัตร มีสมาชิกในทีมประกอบด้วย นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ ได้แก่
- นายขวัญชัย มะโนศรี (ศศ.บ. ภาษาไทยและการสื่อสาร)
- นางสาวศิริกัญญา สาหินกอง (ศศ.บ. ภาษาไทยและการสื่อสาร)  
- นายกฤตนนท์ ศรีโภคา (ศศ.บ. ภาษาไทยและการสื่อสาร) และ
- นายอริญชัย ทองมา (ศษ.บ. สังคมศึกษา)
โดยมี อาจารย์กมลวัฒน์ เล็กนาวา เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาทีม และผู้ควบคุมทีม

นับเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจ นักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี "ทีมลูกแม่มูล"ที่สร้างชื่อเสียงคว้า รางวัลชนะเลิศ โล่รางวัลพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานรางวัล "ทายาทสุนทรภู่" การประกวดกลอนสด รอบชิงชนะเลิศระดับชาติ ประจำปี 2566 ซึ่งเป็นเวทีแสดงความสามารถของนักเรียน นักศึกษาให้มีทักษะ ไหวพริบปฏิภาณในการแต่งคำประพันธ์ส่งเสริมการสร้างงานกวีนิพนธ์ ให้มีความหลากหลาย และสร้างภาคีเครือข่ายระหว่างองค์กรเกิดความความร่วมมืออย่างมั่นคงและยั่งยืน โอกาสนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.บุณยเสนอ ตรีวิเศษ นายกสมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย ร่วมแสดงความยินดีกับความสำเร็จครั้งนี้ด้วย

เพลิน  วิชัยวงศ์ นักประชาสัมพันธ์ ม.อุบลฯ /ข่าว
เพจวรรณกรรมรีวิว รีวิววัฒนธรรม / ภาพ

ประกวดกลอนสด-UBU-04.jpg

ประกวดกลอนสด-UBU-05.jpg

ประกวดกลอนสด-UBU-06.jpg

 

copyright 2005 www.GuideUbon.com สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail.com | Tel : 080-4850511