guideubon

 

ทีมนักศึกษา ม.ราชภัฏอุบลฯ ชนะเลิศ!! สปอตโทรทัศน์วันครู 2565

สปอตโทรทัศน์วันครู-2565-ราชภัฏอุบล-01.jpg

"ทีมโอฬาร" นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ชนะเลิศ สปอตโทรทัศน์วันครู จากการประกวดสปอตวิทยุ และสปอตโทรทัศน์ "วันครู" ประจำปี 2565 ในหัวข้อ “พลังครูยุคใหม่ สร้างคุณภาพคนไทยสู่สากล” จัดโดย สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา

เมื่อทั้งโลกต้องเผชิญกับวิกฤตโควิด-19 แม้วันนี้ในห้องเรียนจะไร้นักเรียน แต่การเรียนการสอนยังดำเนินต่อไป ในเมื่อเรายังมี “ครู...”

สปอตโทรทัศน์วันครู-2565-ราชภัฏอุบล-02.jpg

“สู่ฝัน...” ผลงานของ “ทีมโอฬาร” 5 นักศึกษาครู จากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ที่หวังสร้างแรงบันดาลใจและให้กำลังใจครู ในสถานการณ์ที่มีการแพร่ระบาดของโควิด-19 อันส่งผลกระทบและเป็นปัญหาในการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียน ทำให้ครูต้องพัฒนาตนเอง เอาชนะวิกฤตครั้งนี้ ต้องเรียนรู้และพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับสถานการณ์ เพื่อให้บรรลุผลลัพธ์ในการพัฒนาเยาวชนของชาติ

ปุ๋ย, ทราย, พลอย, เอ้ และ มิ่ง นักศึกษาชั้นปีที่ 4 (หลักสูตร 5 ปี) สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ที่รวมตัวกันผลิตงานสปอตโทรทัศน์ชิ้นนี้ ในชื่อทีม “โอฬาร” กล่าวว่า งานชิ้นนี้เกิดขึ้นภายหลังที่ได้เรียนวิชา “การผลิตวิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์” ที่อาจารย์เคยให้ฝึกผลิตสื่อวีดิทัศน์กันมาแล้ว มีการแบ่งกลุ่มในชั้นเรียนแบ่งหน้าที่ ตั้งกอง ลงมือผลิตงานกันจริง ๆ แต่ตอนนั้นพวกเราอยู่คนละกลุ่มกัน ต่อมาเห็นข่าวการประกวดสปอตโทรทัศน์ของคุรุสภา ซึ่งเป็นรางวัลที่พี่ ๆ ของพวกเรา (ทีมมิดมี่) คว้ามาในปีที่แล้ว (พ.ศ.2563) ก็เลยชวนกันว่า เราลองสมัครผลิตผลงานส่งกันดีไหม? ซึ่งเพื่อน ๆ ก็ตอบเป็นเสียงเดียวกันว่า “ลองเลย”

เมื่อเห็นหัวข้อ “พลังครูยุคใหม่ สร้างคุณภาพคนไทยสู่สากล” เราก็นึกเนื้อเรื่องออกตรงกันทันทีว่า จะนำเสนอแบบนี้นะ เพราะเป็นสิ่งที่ครูจำนวนมากกำลังเผชิญอุปสรรค ผลงานชิ้นนี้จึงออกมาในมุมที่ส่งเสริมผลักดันและให้กำลังใจครูให้ลุกขึ้นปรับตัวและเรียนรู้ สู้ด้วยใจที่เข้มแข็ง เพราะเราจะอยู่แบบเดิม ๆ แล้วให้นักเรียนต้องเสียโอกาสการเรียน เพราะโควิดอีกต่อไปไม่ได้ แต่ความท้าทายมันอยู่ที่จะทำอย่างไรจึงจะถ่ายทอดเรื่องราวเหล่านี้ ให้ได้ภายในเวลาเพียง 1 นาที ตามที่คุรุสภากำหนดกติกาในการส่งประกวด  

สปอตโทรทัศน์วันครู-2565-ราชภัฏอุบล-03.jpg

“ปุ๋ย” น.ส.ณัฏฐธิดา ศิริแสง หัวหน้าทีม กล่าวว่า ความสำเร็จในครั้งนี้เพราะ “ทีมเวิร์ค” ทุกคนแบ่งหน้าที่กันทำงาน ช่วยเหลือสนับสนุนกันในทีม โดยมี “ทราย” น.ส.สุภาวดี ยอดเอื้อ ทำหน้าที่ประสานงาน “พลอย” น.ส.ขนิษฐา มานัตถุ รับหน้าที่เป็นคอสตูม ดูแลจัดหาเครื่องแต่งกายในการถ่ายทำ “มิ่ง” ภุมรินทร์ เชื้ออุ่น เป็นช่างภาพของงานนี้ และคนสุดท้าย “เอ้” นายศิริโชติ ปัสสาคำ ทำหน้าที่สำคัญในการตัดต่อ

แม้เป็นการทำงานร่วมกันเป็นครั้งแรก แต่ดูทุกคนมีมุมมองแนวความคิดไปในทางเดียวกัน อาจเป็นเพราะความใฝ่ฝันและประสบการณ์ ทั้งในการเรียนและการทดลองสอนของแต่ละคน ผ่านมาคล้าย ๆ กัน มองเรื่องราวออกมาเป็นภาพเดียวกัน ทำให้ทำงานง่ายขึ้น พอมีปัญหาก็ช่วย ๆ กันแก้ไข ของไม่ครบหรือไม่สมบูรณ์ก็ช่วยกันหา ช่วยแก้ไขให้งานเดินต่อได้ 

“ปุ๋ย” น.ส.ณัฏฐธิดา ศิริแสง หัวหน้าทีม เพิ่มเติมว่า พวกเรากำลังเรียน “ครุศาสตร์” ทำให้เข้าใจในบทบาทและความรู้สึกของทั้งครูทั้งนักเรียนอย่างมาก “อุดมการณ์” ที่แน่วแน่ทำให้เรามีความมุ่งมั่นและมีจิตใจที่เข้มแข็ง ทั้งการเรียน การฝึกสอน และกิจกรรมนักศึกษา ช่วยให้เราซึมซับอุดมการณ์เหล่านี้ พร้อมจะเติบโตเป็น “ครูนักเทคโนโลยี” ที่ดีของสังคมไทย ตามปณิธาณของคณะ... “พลังปัญญา รัก ศรัทธา และพัฒนาวิชาชีพครู”

"ที่งานชิ้นนี้ของเราสำเร็จเพราะทีมเราทั้งทีม อยากเป็นครู และมีความชอบที่เหมือนกันคือ ชอบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีค่ะ หัวหน้าทีมกล่าวทิ้งท้าย

สปอตโทรทัศน์วันครู-2565-ราชภัฏอุบล-04.jpg

สปอตโทรทัศน์วันครู-2565-ราชภัฏอุบล-05.jpg

สปอตโทรทัศน์วันครู-2565-ราชภัฏอุบล-06.jpg

สปอตโทรทัศน์วันครู-2565-ราชภัฏอุบล-07.jpg