guideubon

 

ม.อุบลฯ ร่วมพิธีเปิดงาน “ฤดูกาลบอกรัก(ษ์) เขมราษฎร์ธานี” ปี 2564

ฤดูกาลบอกรักษ์-เขมราษฎร์ธานี-01.jpg

วันเสาร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2564 ผู้บริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และทีมวิจัยฟื้นใจเมืองเขมราฐ ร่วมพิธีเปิดงานเทศกาลท่องเที่ยวอำเภอเขมราฐ ประจำปี 2564 “ฤดูกาลบอกรัก (ษ์) เขมราษฎร์ธานี” จัดโดย เทศบาลตำบลเขมราฐ ณ บริเวณถนนสายวัฒนธรรม (ถนนคนเดิน) อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี โดยมี นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดและลั่นกลองเส็ง นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี กล่าวต้อนรับ

นายวชิระ วิเศษชาติ นายกเทศมนตรีตำบลเขมราฐ กล่าวรายงานและวัตถุประสงค์การจัดงานครั้งนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และกระตุ้นเศรษฐกิจในอำเภอเขมราฐและอำเภอใกล้เคียง ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล ในการส่งเสริมให้ประชาชนปรับตัวในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (COVID-19)

รองศาสตราจารย์ ดร.ชวลิต ถิ่นวงศ์พิทักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และบริการวิชาการ เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พร้อมทีมวิจัยฟื้นใจเมืองเขมราฐ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รับมอบเกียรติบัตรผู้สนับสนุนกิจกรรมถนนสายวัฒนธรรม (ถนนคนเดิน) และร่วมต้อนรับ นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ฤดูกาลบอกรักษ์-เขมราษฎร์ธานี-02.jpg

โดยงานนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.ชวลิต ถิ่นวงศ์พิทักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และบริการวิชาการ ได้รับเชิญและให้เกียรติเดินแบบกิตติมศักดิ์ผ้าพื้นเมือง ร่วมกับหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และทีมมีสแกรนด์จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดศรีสะเกษ และจังหวัดอำนาจเจริญ

สำหรับการจัดงาน “เทศกาลท่องเที่ยวอำเภอเขมราฐ ประจำปี 2564” ครั้งนี้ ผู้ร่วมงานต้องผ่านการตรวจตามมาตรการควบคุมโรคอย่างเข้มข้น โดยเฉพาะประชาชนที่ร่วมงานต้องได้รับการฉีดวัคซีนโควิด19 จำนวน 2 เข็ม และในกลุ่มจังหวัดความเสี่ยงสูงที่เดินทางเข้าร่วมงานต้องมีใบรับรองผล ATK หรือ CPR พร้อมทั้งปฏิบัติตามมาตรการและสวมใส่หน้ากากอนามัย100% และภายในงานมีเจลแอลกอฮอล์กระจายทั่วทุกจุดบริเวณงาน

ภายในงานจัดให้มีการแสดงของชมรมต้อนรับประธาน โดย มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น ในชุดการแสดง “ลำเพลินท่องเที่ยวเมืองอุบล” การแสดงของชมรมศิลปวัฒนธรรมคนสามวัยใส่ใจสุขภาพ ชุดการแสดงเปิดเมือง “เขมราษฎร์ธานี” และอีสานเมืองม่วน การแสดงของเทศบาลตำบลเทพวงศา ชุดการแสดง “รำนารีศรีเทพวงศา” การแสดงของชมรมร้องเล่นเต้นรำ ชุดการแสดง “อ้อมกอดเขมราฐ” และ “เสน่ห์สาวเขมราฐ” และการแสดงของมหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น ชุดการแสดง “ม่วนซืนโฮแซวแนวอีสาน”

ฤดูกาลบอกรักษ์-เขมราษฎร์ธานี-03.jpg

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้ร่วมจัดนิทรรศการ “ภาพเก่าเล่าเรื่องเมืองเขมราฐ” ณ พิพิธภัณฑ์บ้านขุนภูรีประศาสน์ ซึ่งได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวและประชาชนโดยทั่วไปเข้าชมงานจำนวนมาก และขอขอบคุณชาวชุมชนเขมราฐ เทศบาลตำบลเขมราฐ ตลอดจนภาคีเครือข่ายการทำงานวิจัยทุกท่านมา ณ โอกาสนี้

สำหรับนักท่องเที่ยวและประชาชนที่พลาดงานครั้งนี้ เทศบาลตำบลเขมราฐ ชมรมรัก(ษ์)วัฒนธรรมและการท่องเที่ยว อำเภอเขมราฐ และทีมวิจัยฟื้นใจเมืองเขมราฐ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ขอเชิญทุกท่านร่วมกิจกรรม ดังนี้

วันเสาร์ที่ 4 ธันวาคม 2564 : Taste of Khemarat เชิญชม ชิม ช็อป เทศกาลอาหารเมืองเขมราฐ

วันเสาร์ที่ 11 ธันวาคม 2564 ร่วม “รำวงเขมราษฎร์ธานี 100 ปี ชาตกาลเบญจมินทร์” ขอเชิญร่วมรำวงย้อนยุค และแต่งกายย้อนยุค ณ บริเวณถนนสายวัฒนธรรม (ถนนคนเดิน) อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี

ทิพย์วรรณ เวฬุวนาธร นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ ม.อุบลฯ ภาพ/ข่าว

ฤดูกาลบอกรักษ์-เขมราษฎร์ธานี-04.jpg

ฤดูกาลบอกรักษ์-เขมราษฎร์ธานี-05.jpg

ฤดูกาลบอกรักษ์-เขมราษฎร์ธานี-06.jpg

ฤดูกาลบอกรักษ์-เขมราษฎร์ธานี-07.jpg

ฤดูกาลบอกรักษ์-เขมราษฎร์ธานี-08.jpg