guideubon

 

อาชีวะอุบลฯ เชิญชมภาพวาดศิลปะลุ่มน้ำโขง ตลอดเดือนสิงหาคม 2563

ศิลปะร่วมสมัย-ลุ่มน้ำโขง-01.jpg

วันที่ 24 สิงหาคม 2563 จากที่สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับ จังหวัดอุบลราชธานี โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุบลราชธานี วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี เครือข่ายศิลปิน ได้จัดประกวดวาดภาพในหัวข้อ “สายน้ำฮักแพงแบ่งปัน สานสัมพันธ์ลุ่มแม่น้ำโขง” ภายใต้โครงการเทศกาลศิลปะร่วมสมัยลุ่มแม่น้ำโขง ชิงเงินรางวัลกว่า 60,000 บาท ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี

โดยกิจกรรมในวันนี้ เป็นการตัดสินการประกวดวาดภาพประเภทบุคคล กลุ่มศิลปินอาชีพ นิสิต นักศึกษาและประชาชนทั่วไป ไม่จำกัดเพศและวัย มีพื้นเพและภูมิลำเนาในเขตภาคอีสาน มี อ.โชคชัย ตักโพธิ์ ศิลปินมรดกอีสาน ผศ.ดร.ทรงวิทย์ พิมพะกรรณ์ เลขานุการเครือข่ายสื่อศิลปวัฒนธรรมชุมชนอีสาน ดร.ศักชัย อุทธิโท นายกสมาคมศิลปินอีสาน ดร.สันติ หวังชื่น อาจารย์ประจำสาขาวิชาทัศนศิลป์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี และอ.ศุภวัตร ทองละมุล ศิลปินอีสาน คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิร่วมพิจารณาตัดสินภาพวาดที่เข้าร่วมการประกวด ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ท่ามกลางบรรยากาศการจัดเตรียมงานสำหรับการจัดนิทรรศการ

ทั้งนี้ ผลการประกวดและการมอบรางวัลดังกล่าว จะมีขึ้นในพิธีเปิดการจัดแสดงนิทรรศการจากศิลปินในกลุ่มประเทศอาเซียนจากประเทศ ลาว เวียดนาม กัมพูชา และพม่า เครือข่ายศิลปินอีสาน เครือข่ายศิลปินศิลป์ศรีวนาลัย ศิลปินอาจารย์ นิสิต นักเรียน นักศึกษา ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และผลงานศิลปะภาพวาดที่ได้รับรางวัล และเข้าร่วมการประกวดจัดแสดงผลงาน ณ หอศิลป์ราชธานีศรีวนาไล วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ในวันที่ 26 สิงหาคม 2563

ศิลปะร่วมสมัย-ลุ่มน้ำโขง-02.jpg

พร้อมชมชุดการแสดงพิเศษเป็นไฮไลน์ของงาน ได้แก่ การแสดงฝีมือการตัดเย็บและออกแบบผ้าพื้นถิ่นอีสานเมืองดอกบัวจาก 15 อำเภอ ที่สวยงามและมีสไตล์ เพื่อให้นางแบบสวมใส่เดินแบบแฟชั่นโชว์ อาทิ ผ้าจากอำเภอเขื่องใน “ผ้าฝ้ายลายมณีรัตนา” อำเภอโขงเจียม “ผ้ากาบบัวแสงแรก” อำเภอน้ำขุ่น “ผ้าฝ้ายย้อม” อำเภอโพธิ์ไทร “ผ้าลายดอกผักแว่น” อำเภอบุณฑริก “ผ้าลายบัวขาว” และ อำเภอกุดข้าวปุ้น “ผ้ากาบบัว” เป็นต้น รวมจำนวน 15 ชุด ทั้งหมดเป็นฝีมือการตัดเย็บจากนักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ คณะวิชาคหกรรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี

ศิลปะร่วมสมัย-ลุ่มน้ำโขง-03.jpg

จึงขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวหรือเข้าชมนิทรรศการผลงานศิลปะภายใต้โครงการเทศกาลศิลปะร่วมสมัยลุ่มแม่น้ำโขง ณ หอศิลป์ราชธานีศรีวนาไล วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี มีกำหนดจัดแสดงตลอดเดือนสิงหาคม 2563 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คณะวิชาศิลปกรรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี หมายเลขโทรศัพท์ 085-1059250 ,081-6691475 หรือ 045-254654

ศิลปะร่วมสมัย-ลุ่มน้ำโขง-04.jpg

ศิลปะร่วมสมัย-ลุ่มน้ำโขง-05.jpg

ศิลปะร่วมสมัย-ลุ่มน้ำโขง-06.jpg

ศิลปะร่วมสมัย-ลุ่มน้ำโขง-07.jpg

ศิลปะร่วมสมัย-ลุ่มน้ำโขง-08.jpg