guideubon

 

ตร.อุบลฯ ระดมกวาดล้างอาชญากรรม ช่วงเทศกาลลอยกระทง 2562

กวาดล้างอาชญากรรม-ลอยกระทง-01.jpg

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2562 พล.ต.ต.รณกร ฤทธิรงค์ ผบก.ภ.จว.อุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีปล่อยแถว ระดมกวาดล้างอาชญากรรม และอำนวยความสะดวกด้านการจราจร ในช่วงเทศกาลวันลอยกระทงประจำปี 2562 ณ บริเวณหน้าอาคารที่ทำการตำรวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานี โดยมี นายเธียรชัย พุทธรังสี รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี พลตรี ชวาลา บุญวานิชย์ ที่ปรึกษามณฑลทหารบกที่ 22 ผู้แทนส่วนราชการ และหัวหน้าสถานี ร่วมในพิธี

กวาดล้างอาชญากรรม-ลอยกระทง-02.jpg

ด้วยในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 เป็นวันลอยกระทง ซึ่งเป็นประเพณีที่ประชาชนจำนวนมาก นิยมออกมาลอยกระทง ลอยประทีปโคมไฟ ตามแม่น้ำลำคลอง และในบางพื้นที่ได้จัดให้มีการแสดงมหรสพ การแสดงแสง สี เสียง ซึ่งจะมีประชาชนและนักท่องเที่ยว เดินทางไปท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก อาจทำให้เกิดปัญหาการจราจร ปัญหาอาชญากรรม รวมทั้งปัญหาความเดือดร้อนรำคาญ และอันตรายที่เกิดจากการเล่นดอกไม้เพลิง พลุ ประทัด และโคมลอย ตลอดจนอาจมีกลุ่มมิจฉาชีพแอบแฝงเข้าไปในสถานที่จัดงานต่างๆ

ตำรวจภูธรภาค 3 จึงได้สั่งการให้ทุกหน่วย ดำเนินการระดมกวาดล้างอาชญากรรมทุกประเภท ในห้วงระหว่างวันที่ 6-10 พฤศจิกายน 2562 และได้กำหนดมาตรการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม และอำนวยความสะดวกด้านการจราจรในช่วงเทศกาลลอยกระทง ประจำปี 2562 ให้ทุกหน่วยได้ถือปฏิบัติเพื่อให้การรักษาความสงบเรียบร้อย การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน รวมทั้งการอำนวยความสะดวกด้นการจราจรในการจัดงานวันลอยกระง ประจำปี 2562 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ตำรวจรภูธรจังหวัดอุบลราชธานี จึงได้กำหนดพิธีปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรมและอำนวยความสะตวกด้านการจราจร ในช่วงเทศกาลวันลอยกระทง ประจำปี 2562 ขึ้นในวันนี้ โดยมีการบูรณาการกำลังร่วมกับฝ่ายปกครอง ทหาร และสถานีตำรวจในสังกัดทั้ง 36 สถานี, กองกำกับการสืบสวน ตำวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานี, ตำรวจท่องเที่ยว,ตำวจทางหลวง, ตำรวจตระเวนชายแดน, ตำรวจรถไฟ เข้าร่วมในพิธีปล่อยแถวในครั้งนี้

กวาดล้างอาชญากรรม-ลอยกระทง-03.jpg

กวาดล้างอาชญากรรม-ลอยกระทง-04.jpg

กวาดล้างอาชญากรรม-ลอยกระทง-05.jpg

กวาดล้างอาชญากรรม-ลอยกระทง-06.jpg