guideubon

 

พิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศล และขออขมาอาจารย์ใหญ่ ประจำปี 2562

ขอขมาอาจารย์ใหญ่-แพทย์อุบล-01.jpg

วันที่ 17 สิงหาคม 2562 ณ อาคารสมจิตต์ ยอดเศรณี วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุตินันท์ ประสิทธิภูริปรีชา อธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  เป็นประธานพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่อาจารย์ใหญ่และทำบุญโรงทาน ประจำปี 2562 เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวที ที่มีต่ออาจารย์ใหญ่ ผู้เสียสละร่างกายเพื่อประโยชน์ทางการศึกษา โดยมี นายแพทย์นิรันดร์  พิทักษ์วัชระ คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ให้การต้อนรับ และ นายมารุต ตั้งเกษมุกดา นักศึกษาแพทยศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 ประธานโครงการฝ่ายนักศึกษา กล่าวรายงาน

ขอขมาอาจารย์ใหญ่-แพทย์อุบล-02.jpg

กิจกรรมจัดให้มีการทำบุญตักบาตร ฟังธรรมเทศนา มอบเกียรติบัตรและของที่ระลึกญาติอาจารย์ใหญ่ พิธีขอขมาอาจารย์ใหญ่ และกิจกรรมโรงทาน มีผู้เข้าร่วมงานบุญครั้งนี้จำนวนมาก 

ขอขมาอาจารย์ใหญ่-แพทย์อุบล-04.jpg

นายแพทย์นิรันดร์  พิทักษ์วัชระ คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข กล่าวว่า  พิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่อาจารย์ใหญ่และทำบุญโรงทาน นับเป็นงานบุญประเพณีที่ถือปฏิบัติสืบทอดมาทุกปี เพื่อให้อาจารย์ นักศึกษา และ ประชาชน ได้น้อมสำนึกในบุญคุณของผู้มีจิตใจอันประเสริฐ เสียสละร่างกายในศึกษา งานครั้งนี้ไม่ใช่เป็นพิธีกรรมอย่างเดียว แต่เป็นส่วนที่จะเตือนสตินักศึกษา คณาจารย์ให้รำลึกถึงความมีกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ ซึ่งจะนำไปสู่ความสำเร็จของการศึกษาและวิชาชีพ ขออนุโมทนาบุญในจิตที่เป็นกุศลและรำลึกในพระคุณอาจารย์ใหญ่ตลอดไป

ขอขมาอาจารย์ใหญ่-แพทย์อุบล-08.jpg

นายมารุต ตั้งเกษมุกดา นักศึกษาแพทยศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 รุ่น 12 ประธานโครงการฝ่ายนักศึกษา กล่าวว่า ปัจจุบันวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มีร่างอาจารย์ใหญ่จำนวน 29 ร่าง แบ่งเป็น ร่างดองมนุษย์ จำนวน 22 ร่าง และร่างโครงกระดูก จำนวน 7 ร่าง

ขอขมาอาจารย์ใหญ่-แพทย์อุบล-07.jpg

ทั้งนี้ ก่อนเริ่มต้นศึกษาหาความรู้จากทุกอณู ทุกส่วนของร่างกาย กล้ามเนื้อทุกมัด หลอดเลือด เส้นประสาททุกเส้น อวัยวะทุกชิ้น เหล่านักศึกษาพร้อมใจร่วมงานพิธีทำบุญและขอขมาอย่างพร้อมเพรียงกัน งานทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่อาจารย์ใหญ่ ประจำปี 2562 มีญาติอาจารย์ใหญ่จำนวน 19 ครอบครัว เดินทางมาจากจังหวัดต่างๆ ในภาคอีสาน อาทิ จ.ขอนแก่น จ.ยโสธร จ.หนองบัวลำภู จ.ชัยภูมิ จ.นครราชสีมา จ.มหาสารคาม จ.อุดรธานี จ.หนองคาย จ.อำนาจเจริญ และจ.มุกดาหาร เป็นต้น ส่วนกิจกรรมทำบุญโรงทานมีผู้ร่วมทำบุญมากกว่า 100 โรงทาน มีเข้าร่วมงานบุญครั้งนี้ กว่า 500 คน

ขอขมาอาจารย์ใหญ่-แพทย์อุบล-09.jpg

ภายหลังจากเสร็จพิธีทางสงฆ์ ก่อนเริ่มเข้าสู่พิธีไหว้ครูและขอขมา อาจารย์และนักศึกษาแพทย์ ได้พบปะพูดคุยกับครอบครัวญาติอาจารย์ใหญ่ เสริมสร้างความรักความผูกพันดุจดั่งครอบครัวเดียวกัน จากนั้นได้นำคณะญาติเดินแถวเข้าร่วมพิธีในห้องมหกายวิภาคศาสตร์ ซึ่งญาติได้สัมผัสร่างอาจารย์ใหญ่อีกครั้ง หลังจากกันมาเกือบ 2 ปี ทันทีที่นักศึกษาเปิดผ้าคลุมร่าง ภาพของญาตินำมาลัยดอกมะลิก้มกราบคารวะผู้มีพระคุณ บุคคลอันเป็นที่รักและเคารพยิ่ง ซึ่งได้พบเจอกันอีกครั้ง หลายคนน้ำตาไหลซึมอาบสองแก้ม เป็นภาพที่สุดตราตรึงใจยิ่ง

ขอขมาอาจารย์ใหญ่-แพทย์อุบล-10.jpg

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรแก้ว จันทภาษา อาจารย์คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น บุตรสาวของ อาจารย์ใหญ่บุญมี จันทภาษา จากจังหวัดขอนแก่น กล่าวความรู้สึกว่า รู้สึกปลื้มปีติในความตั้งใจของคุณพ่อที่ท่านได้ทำหน้าที่อาจารย์ใหญ่ สมหวังดั่งที่ท่านต้องการ และรู้สึกดีใจที่เห็นน้องนักศึกษาที่จะเป็นอนาคตของชาติต่อไป มีความมุ่งมั่นตั้งใจศึกษาและสามารถนำความรู้มาใช้ประโยน์ในการดูแลรักษาผู้ป่วยให้มีสุขภาพที่ดี มีชีวิตยืนยาวต่อไป  วันนี้ดีใจที่มีโอกาสได้เห็นหน้าพ่อและกราบท่านเพราะอาจจะเป็นครังสุดท้ายที่จะได้เห็นท่านในร่างเต็มๆ อีกครั้ง

ขอขมาอาจารย์ใหญ่-แพทย์อุบล-11.jpg

ผศ.ดร.กรแก้ว จันทภาษา ได้พูดเสียงเครือๆบอกกับน้องนักศึกษาแพทย์ที่จะเรียนกับร่างคุณพ่อว่า “คุณตาตั้งใจบริจาคร่างกาย เพื่อให้พวกหนูได้เรียนรู้ศึกษา ก็อยากให้เรียนรู้อย่างเต็มที่ และจบไปเป็นหมอที่ดี เป็นหมอของประชาชนนะลูก”

ขอขมาอาจารย์ใหญ่-แพทย์อุบล-12.jpg

ด้าน นางสาวชยาภา  เบญจถาวรอนันท์  นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 2 และกลุ่มเพื่อนนักศึกษาที่จะเรียนร่าง อาจารย์ใหญ่บุญมี จันทภาษา ตัวแทนกล่าวความรู้สึกว่า “หนูและเพื่อนทุกคนรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่จะได้เรียนรู้กับร่างคุณตาบุญมี ซึ่งท่านเป็นอาจารย์ใหญ่ที่มีจิตเมตตา คิดดีทำดีมาโดยตลอด ท่านเป็นอาจารย์ใหญ่ที่ใจดีมากๆค่ะ  หนูและเพื่อนในกลุ่มขอสัญญาว่าจะตั้งใจศึกษาร่างคุณตาบุญมี อาจารย์ใหญ่อย่างเต็มความสามารถอย่างเต็มที่ และเป็นเป็นหมอที่ดีให้กับสังคมตลอดไปค่ะ”

ขอขมาอาจารย์ใหญ่-แพทย์อุบล-13.jpg

นับเป็นอีกหนึ่งงานทำบุญอุทิศส่วนกุศล ครั้งสำคัญยิ่งของ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ทุกคนพร้อมใจจัดขึ้น พร้อมเทิดทูนท่านไว้เหนือสิ่งอื่นใด ด้วยจิตคารวะแด่ “อาจารย์ใหญ่”

เพลิน  วิชัยวงศ์ นักประชาสัมพันธ์ ม.อุบลฯ / ข่าว

ขอขมาอาจารย์ใหญ่-แพทย์อุบล-20.jpg

ขอขมาอาจารย์ใหญ่-แพทย์อุบล-21.jpg

ขอขมาอาจารย์ใหญ่-แพทย์อุบล-14.jpg

ขอขมาอาจารย์ใหญ่-แพทย์อุบล-15.jpg

ขอขมาอาจารย์ใหญ่-แพทย์อุบล-16.jpg

ขอขมาอาจารย์ใหญ่-แพทย์อุบล-17.jpg

ขอขมาอาจารย์ใหญ่-แพทย์อุบล-18.jpg

ขอขมาอาจารย์ใหญ่-แพทย์อุบล-19.jpg