guideubon

 

กำหนดการจัดทำน้ำอภิเษก พระราชพิธีบรมราชาภิเษก 2562

ทำน้ำอภิเษก-แหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์-อุบล-01.jpg

จังหวัดอุบลราชธานีจัดเตรียมพิธี และพร้อมดำเนินการพิธีพลีกรรมตักน้ำจาก บ่อน้ำโจ้ก แหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์สำหรับใช้จัดทำน้ำอภิเษก ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และสมพระเกียรติตามโบราณราชประเพณี โดยมีกำหนดการ ดังนี้

ทำน้ำอภิเษก-แหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์-อุบล-02.jpg

วันที่ 6 เมษายน 2562
พิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์

10.00 น. ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เดินทางถึงบริเวณพิธี แหล่งน้ำโจ้ก / ถวายความเคารพหน้าพระฉายาลักษณ์ / จุดธูปเทียนบูชาเพื่อประกอบพิธี / พราหมณ์อ่านโองการบวงสรวง / ผวจ. อ่านคาถาพลีกรรมตักน้ำ

ทำน้ำอภิเษก-แหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์-อุบล-03.jpg

ฤกษ์เวลา 11.52-12.38 น. ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลฯ ตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ใส่ขันน้ำสาคร / เชิญขันน้ำสาครไปยังรถบุษบก / เคลื่อนขบวนไปยังวัดสุปัฏนารามวรวิหาร / เชิญขันน้ำสาครและที่ตักน้ำวางประจำจุดที่กำหนด

ทำน้ำอภิเษก-แหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์-อุบล-04.jpg

วันที่ 8 เมษายน 2562
พิธีทำน้ำอภิเษก ณ วัดสุปัฏนารามวรวิหาร

16.00 น. ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลฯ ถึงสถานที่ประกอบพิธี / จุดธูปเทียนหน้าเครื่องสังเวยบูชาฤกษ์ / พราหมณ์อ่านโองการบูชาฤกษ์

17.00 น. ประธานสงฆ์ประกาศชุมนุมเทวดาในพิธี / เจิมเทียนชัย เทียนมงคล และเทียนพุทธาภิเษก

ฤกษ์เวลา 17.10-22.00 น. ประธานสงฆ์จุดเทียนชัย และเทียนพุทธาภิเษก / พระสงฆ์ 30 รูปเจริญพระพุทธมนต์

ทำน้ำอภิเษก-แหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์-อุบล-05.jpg

วันที่ 9 เมษายน 2562
พิธีเวียนเทียนสมโภชทำน้ำอภิเษก

09.00 น. ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลฯ จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย / เชิญใบพลู 7 ใบถวายประธานสงฆ์

10.00 น. พระเถราจารย์ดับเทียนชัย