guideubon

 

ชาวอุบลฯ ร่วมรำถวายมือ พิธีบวงสรวงและสดุดีวีรกรรมเจ้าคำผง ปี 2562

รำถวายมือ-เจ้าคำผง-01.jpg

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยผู้แทนจังหวัดยโสธร อำนาจเจริญ (เดิมเป็นอำเภอในจังหวัดอุบลราชธานี) นำหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มูลนิธิเจ้าคำผง สถานศึกษาและภาคเอกชน จังหวัดอุบลราชธานี ประกอบพิธีบวงสรวงและสดุดีวีรกรรมพระประทุมวรราชสุริยวงษ์ (เจ้าคำผง) ผู้ก่อตั้งเมืองอุบลราชธานี ประจำปี 2562

รำถวายมือ-เจ้าคำผง-02.jpg

กิจกรรมเริ่มจากการประกอบพิธีไหว้พระเจ้าใหญ่องค์หลวง และพิธีสักการะ รูปจำลองพระประทุมวรราชสุริยวงษ์ (เจ้าคำผง) ที่วัดหลวง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง อุบลราชธานี

รำถวายมือ-เจ้าคำผง-03.jpg

จากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี อัญเชิญรูปจำลององค์เล็ก นำขบวนอัญเชิญเครื่องยศเจ้าเมืองตามแบบโบราณ จากวัดหลวงมาสู่ อนุสาวรีย์พระประทุมวรราชสุริยวงษ์ (เจ้าคำผง) บริเวณทุ่งศรีเมือง อุบลราชธานี เพื่อประกอบพิธีบวงสรวง สักการะ สดุดีวีรกรรมพระประทุมวรราชสุริยวงษ์ (เจ้าคำผง) 

รำถวายมือ-เจ้าคำผง-04.jpg

หน่วยงานต่างๆ ทำพิธีวางขันหมากเบ็ง

รำถวายมือ-เจ้าคำผง-05.jpg

จากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัด พร้อมด้วยนักเรียน นักศึกษา และประชาชนชาวจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกันแสดงรำถวายมือสักการะพระประทุมวรราชสุริยวงษ์ (เจ้าคำผง) 

รำถวายมือ-เจ้าคำผง-06.jpg

พระประทุมวราชสุริยวงศ์ (เจ้าคำผง) เป็นบุตรของพระเจ้าตาและนางบุศดี เกิดเมื่อปี พ.ศ.2252 ที่นครเวียงจันทร์ เป็นหลานปูเจ้าปางคำ ราชวงศ์เชียงรุ้ง เจ้าปางคำ ได้อพยพมาสร้างเมืองหนองบัวลุ่มภู (หนองบัวลำภู) หรือ นครเขื่อนขันธ์กาบแก้วบัวบาน  

เจ้าคำผง ได้เสกสมรสกับเจ้านางตุ่ย ธิดาอุปราช (ธรรมเทโว) อนุชาของพระเจ้าองค์หลวง (ไชยกุมาร) เจ้านครจำปาศักดิ์ และได้รับแต่งตั้งเป็นพระประทุมสุรราช เมื่อปี พ.ศ.2323 อันเป็นตำแหน่งนายกองใหญ่คุมเล็ก (ไพร่) อยู่ที่บ้านดู่ บ้านแก ขึ้นกับนครจำปาศักดิ์ 

ต่อมาในปี พ.ศ.2329 ได้ย้ายครอบครัวและไพร่พลจากบ้านดู่ บ้านแก มาตั้งบ้านเมืองใหม่ที่ตำบลห้วยแจระแม โดยพระบรมราชานุญาตในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก และตั้งชื่อเมืองนี้ว่า เมืองอุบล จากการร่วมปราบกบฏอ้ายเซียงแก้ว และในปี พ.ศ.2335 พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก จึงโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งพระประทุมสุรราช (เจ้าคำผง) เป็นพระประทุมวรราชสุริยวงษ์ และยกฐานะเมืองอุบล เป็น “เมืองอุบลราชธานี ศรีวนาลัย ประเทศราช

ด้านการสงคราม เป็นทหารเอกในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก ช่วยเหลือการสงครามระหว่างไทยกับหัวเมืองประเทศราชและปราบปรามความไม่สงบที่เกิดขึ้นในหัวเมืองต่างๆ หลายครั้ง พระประทุมวรราชสุริยวงษ์ ครองเมืองอุบลาชธานี ตั้งแต่ปี พ.ศ.2321 จนถึงปี พ.ศ.2338 รวม 17 ปี ถึงแก่พิราลัย เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ.2338 สิริอายุได้ 85 ปี

รำถวายมือ-เจ้าคำผง-07.jpg

รำถวายมือ-เจ้าคำผง-08.jpg

รำถวายมือ-เจ้าคำผง-09.jpg

รำถวายมือ-เจ้าคำผง-10.jpg

รำถวายมือ-เจ้าคำผง-11.jpg

รำถวายมือ-เจ้าคำผง-12.jpg

รำถวายมือ-เจ้าคำผง-13.jpg

รำถวายมือ-เจ้าคำผง-14.jpg

รำถวายมือ-เจ้าคำผง-15.jpg

รำถวายมือ-เจ้าคำผง-16.jpg