guideubon

 

อุบลฯ เตรียมจัดงาน "ทอฝ้ายเป็นสายบุญ จุลกฐิน" ประจำปี 2562

แถลงข่าว-จุลกฐิน2562-วัดไชยมงคล-01.jpg

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2562 นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชานี พระครูจิตวิสุทธิญาณคุณ เจ้าอาวาสวัดไชยมงคล นายอุทัย พลพวก วัฒนธรรมจังหวัดอุบลราชธานี และ ผศ.อาคม วามะลุน ร่วมแถลงข่าวเตรียมการจัดงานประเพณี "ทอฝ้ายเป็นสายบุญ จุลกฐิน ถิ่นอุบลคนมีธรรม" ปีที่ 11 ประจำปี 2562 ณ วัดไชยมงคล ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

แถลงข่าว-จุลกฐิน2562-วัดไชยมงคล-02.jpg

วัดไชยมงคล ร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุบลราชธานี เตรียมจัดงานดังกล่าวขึ้นเพื่ออนุรักษ์สืบทอด ประเพณี วัฒนธรรมอันดีงามที่มีมาแต่โบราณ เพื่อทำนุบำรุงและสืบทอดพระพุทธศาสนาให้คงอยู่และยั่งยืน เพื่อเสริมสร้าง คุณธรรม จริยธรรม ศีลธรรมอันดี และความรัก สามัคคี ในพุทธศาสนิกชนทุกเชื้อชาติ เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา และประชาชนจังหวัดอุบลราชธานี ได้เห็นคุณค่าของวัฒนธรรม ได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และเผยแพร่ประเพณีการทำบุญจุลกฐินสืบไป โดยได้กำหนดจัดงาน ระหว่างวันที่ 7-8 พฤศจิกายน 2562

กิจกรรมที่น่าสนใจภายในงาน เช่น การแสดงชุดรำเก็บดอกฝ้าย ตักบาตรดอกฝ้าย สายใยบุญ การจัดนิทรรศการฮีตสิบสอง คองสิบสี่ การแสดงถักทอฝ้าย สายใยบุญจุลกฐิน การแสดงแสง สี เสียง ชุดผืนผ้า แห่งศรัทธา สร้างบารมีธรรม ตำนานบุญจุลกฐิน การแสดงเขมราฐธานี ดินแดนแห่งความเกษมสุข การแสดงลำเพลินย้อนยุค ฮ่วมกินข้าวแลง การเล่าขานตำนานหนังกลางแปลง ตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 109 รูป ขบวนแห่ผ้ามหาบุญจุลกฐิน และทอดผ้ามหาบุญจุลกฐิน

พระครูจิตวิสุทธิญาณคุณ-01.jpg

พระครูจิตวิสุทธิญาณคุณ เจ้าอาวาสวัดไชยมงคล กล่าวว่า กิจกรรมในปีนี้ ค่ำวันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 ตั้งแต่เวลา 18.00 น. จะมีการแสดงแสงสีเสียงชุด ตำนานมหาบุญ จุลกฐิน ชื่อว่า... ฮีตศรัทธา สร้างบารมีธรรม เพื่อให้ทุกคนได้เห็นถึงตำนานตั้งแต่ครั้งพุทธกาลว่า การทอผ้ามหาบุญ จุลกฐิน เกิดขึ้นได้อย่างไร

ส่วนวันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 กิจกรรมจะเริ่มตั้งแต่เช้า ด้วยการตักบาตรข้าวเหนียว จากนั้นจะเป็นการแห่ผ้ามหาบุญจุลกฐิน ซึ่งทางวัดได้สะสมผ้าไว้ตั้งแต่ปีแรกจนกระทั่งถึงปีนี้ วัดรวมได้ 987 เมตร ใช้นักเรียน นักศึกษา กว่า 300 ชีวิต ร่วมถือผ้าขบวนแห่ และจะต่อผ้าออกไปเรื่อยๆ ทุกปี ปีหนึ่งๆ จะทอผ้าได้ยาวประมาณร้อยกว่าเมตร นับเป็นประวัติศาสตร์ของเมืองอุบลฯ สืบไป

จุลกฐิน กฐินแห่งศรัทธา ร่วมสร้างบารมีธรรมในงานจุลกฐินวัดไชยมงคล

ขอเชิญชวนท่านทั้งหลาย มาร่วมกันสร้างบารมีธรรม นำตนสู่ผลของการทานอย่างมีปัญญา มุ่งสู่ผลานิสงส์อันยิ่งใหญ่และมั่นคง ครั้งหนึ่งในชีวิต ที่ได้มีส่วนร่วมเป็นเจ้าภาพในการ ถัก ทอ ตัด เย็บ ย้อม ผืนผ้าแห่งศรัทธา ผืนผ้าแห่งความสามัคคี ผืนผ้าแห่งขันติบารมี สร้างความดีให้เกิดขึ้นแก่ตนเองและครอบครัว สะสมบารมีธรรมอันยิ่งใหญ่ ด้วย “ฮีตศรัทธา สร้างบารมีธรรม”

กำหนดการจัดงาน ทอฝ้ายเป็นสายบุญจุลกฐิน ถิ่นอุบล คนมีธรรม ครั้งที่ 11 ประจำปี 2562 จังหวัดอุบลราชธานี "ฮีตศรัทธา สร้างบารมีธรรม" วันที่ 7-8 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 ณ วัดไชยมงคล ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

ฮีตศรัทธา สร้างบารมีธรรม งานทอฝ้ายเป็นสายบุญจุลกฐิน ปี 2562

จุลกฐิน-วัดไชยมงคล-QR3.jpg

ผู้มีจิตศรัทธา สามารถร่วมเป็นเจ้าภาพได้ กองบุญละ 1 บาท
1. ที่วัดไชยมงคล ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
หรือติดต่อได้ที่ โทร.081-8782460 โทรสาร 045-244742

2. โอนเข้าบัญชีวัดไชยมงคล เพื่องานทอฝ้ายเป็นสายบุญจุลกฐิน
ธ.กรุงไทย สาขาสี่แยกกิโลศูนย์
เลขบัญชี 287-0-31545-7

3. โอนเข้าบัญชีวัดไชยมงคล ธ.เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาอุบลราชธานี
เลขที่บัญชี 020160954791

หมายเหตุ ท่านที่เป็นเจ้าภาพตั้งแต่ 1,299 กอง หรือมูลค่ำ 1,299 บาทขึ้นไป ท่านได้รับมอบรูปหล่อเหมือนหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต องค์ยืน ความสูง 15 นิ้วรุ่นเฉลิมฉลอง 150 ปีแห่งชาตะกาลองค์พระอริยะสงฆ์ยุคกึ่งพุทธกาล จำนวน 1 องค์

แถลงข่าว-จุลกฐิน2562-วัดไชยมงคล-03.jpg

แถลงข่าว-จุลกฐิน2562-วัดไชยมงคล-04.jpg