guideubon

 

อุบลฯ จัดงานวันผู้บริจาคโลหิตโลก 2562 Safe blood for all

world-blood-day-ubon-01.jpg

วันที่ 14 มิถุนายน 2562 น. นายเธียรชัย พุทธรังษี รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานพิธีเปิดงานวันผู้บริจาคโลหิตโลก ประจำปี 2562 ภายใต้ชื่อโครงการ “Safe blood for all โลหิตปลอดภัย ทั้งผู้ให้และผู้รับ” โดยมี นางนิชรา พุทธรังษี รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี เป็นผู้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ในการจัดงาน ณ สำนักงานภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 7 จังหวัดอุบลราชธานี

world-blood-day-ubon-02.jpg

14 มิถุนายนของทุกปี เป็นวันผู้บริจาคโลหิตโลก เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อระลึกถึง ดร.คาร์ล แลนด์สไตเนอร์ ผู้คันพบหมูโลหิตระบเอบีโอ และเพื่อเป็นการสร้างความตระหนักในเรื่องความจำเป็นของการมีโลหิตและผลิตภัณฑ์โลหิตที่เพียงพอและปลอตภัย รวมถึงเพื่อเป็นการขอบคุณผู้บริจาคโลหิต ที่ได้มอบโลหิตเป็นของขวัญชีวิต เพราะโลหิตเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยในการรักษาพยาบาลในกระบวนการฝ่าตัด การช่วยเหลือผู้ป่วยที่ได้รับบาดเจ็บจากกรณีฉุกเฉิน เช่น ภัยพิบัติทางธรรมชาติ อุบัติเหตุ รวมถึงใช้ในการรักษามารดาทีคลอดบุตร และเด็กแรกเคิต ทั้งนี้ โลหิตและผลิตภัณฑ์โลหิตที่ตี ต้องมาจากผู้บริจาคโลหิตตัวยความสมัครใจ เน้นการจัดหาโลหิตที่มีคุณภาพและปลอดภัย เพื่อให้ผู้ปวยมีคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไป

world-blood-day-ubon-03.jpg

งานวันผู้บริจาคโลหิตโลก (World Blood Donor Day) 2562 ในปีนี้มีสโลแกนว่า "Safe blood for all โลหิตปลอดภัย ทั้งผู้ให้และผู้รับ" ภายในงานมีกิจกรรมรับบริจาคโลหิต การรับบริจาคอวัยวะและดวงตา โดยมีการเปิดรับบริจาคตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. ซึ่งผู้ที่บริจาคโลหิตในวันนี้ทุกท่าน จะได้รับเสื้อยืดวันผู้บริจาคโลหิตโลกประจำปี 2562 เป็นที่ระลึก

world-blood-day-ubon-04.jpg

ในโอกาสนี้ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 7 จังหวัดอุบลราชธานี ได้จัดมอบใบประกาศเกียรติคุณแก่
ผู้บริจาคโลหิตหมู่พิเศษ เป็นหมู่โลหิตหายาก ซึ่งมีเพียง 0.3 เปอร์เซ็นต์ หรือใน 1,000 คน จะพบ
เพียง 3 คนเท่านั้น และมอบซองที่ระลึกแก่หน่วยงานต่างๆ ที่ร่วมจัดสนับสนุนจัดงานในวันนี้

world-blood-day-ubon-05.jpg

สำหรับบรรยากาศงานวันผู้บริจาคโลหิตโลก (World Blood Donor Day) 2562 ในปีนี้ มีผู้ประสงค์จะบริจาคโลหิตทั้งสิ้น 269 คน ผ่านกระบวนการคัดกรองสามารถบริจาคโลหิตได้ 211 คน รวมโลหิตที่ได้รับบริจาคจำนวน 53,273 ซีซี

world-blood-day-ubon-06.jpg

world-blood-day-ubon-07.jpg

world-blood-day-ubon-08.jpg

world-blood-day-ubon-09.jpg

world-blood-day-ubon-10.jpg

world-blood-day-ubon-11.jpg

world-blood-day-ubon-12.jpg