guideubon

 

รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง ส.ส.อุบลราชธานี ปี 2562 เขต 2

ผู้สมัครรับเลือกตั้ง-สส-อุบล-02ปก.jpg

รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุบลราชธานี พ.ศ.2562 เขตเลือกตั้งที่ 2

1. อําเภอเขื่องใน
2. อําเภอม่วงสามสิบ

ผู้สมัครรับเลือกตั้ง-สส-อุบล-02.jpg