guideubon

 

ปัญหาผักตบชวาขวางทางน้ำ อุทกภัยอุบล 2562 เคลียร์แล้ว 100%

ผักตบชวา-เคลียร์แล้ว-01.jpg

จากสถานการณ์อุทกภัยจังหวัดอุบลราชธานี ปี 2562 ส่งผลให้เกิดน้ำท่วมหลายแห่ง ปัญหาส่วนหนึ่งคือ มีผักตบชวากีดขวางทางน้ำไหล ทำให้การเร่งระบายน้ำไม่เป็นไปตามที่ต้องการ ในการนี้ จังหวัดอุบลราชธานี ได้สั่งการให้ดำเนินการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชเปิดทางน้ำไหลให้สะดวกรวดเร็วขึ้น โดยหน่วยภาครัฐและภาคเอกชนหลายหน่วยร่วมกัน ในเขตเทศบาลเมืองวารินชำราบ จำนวน 2 จุด ในสายทางอุบล-วารินชำราบ และถนนสายเลี่ยงเมืองในเขตเทศบาลเมืองแจระแม ดังนี้

ผักตบชวา-เคลียร์แล้ว-02.jpg

จุดที่ 1 กุดศรีมังคละ เทศบาลเมืองวารินชำราบ ดำเนินการกำจัดผักตบชวา โดยใช้เรือผลักดัน และเครื่องจักรกลหนัก

จุดที่ 2 กุดปลาขาว เทศบาลเมืองวารินชำราบ ดำเนินการโดยใช้เรือผลักดันผักตบชวา และเครื่องจักรกลหนัก 

ผักตบชวา-เคลียร์แล้ว-03.jpg

จุดที่ 3 ร่องขี้นาก เทศบาลเมืองแจระแม อ.เมืองอุบลฯ (หน้าม.ราชธานี) ดำเนินการโดย ชลประทานและทหารพรานที่ 23, แขวงทางหลวงที่ 1)

จุดที่ 4 ร่องขี้นาก (หน้าโกดังกิจเจริญวัสดุก่อสร้าง) เทศบาลเมืองแจระแม อ.เมืองอุบลฯ

จากการประสานงานกันทุกภาคส่วน คาดว่าวันนี้ 22 กันยายน 2562 การกำจัดผักตบชวาเพื่อเปิดทางให้น้ำไหลได้สะดวกขึ้น จะสมบูรณ์ 100%

cr. @Chaidamrong

ผักตบชวา-เคลียร์แล้ว-04.jpg

ผักตบชวา-เคลียร์แล้ว-05.jpg