guideubon

 

ผลโหวต อุบลฯ เมืองในฝัน งานสัปดาห์หนังสืออุบล 2561

อุบล-เมืองในฝัน-03.jpg

ในงานสัปดาห์หนังสือและการเรียนรู้ อุบลราชธานี ครั้งที่ 10 UBON BOOK FAIR 2018 มีกิจกรรมให้ชาวอุบลราชธานีร่วมแสดงความคิดเห็นในโครงการ "อุบลฯ เมืองในฝัน" ร่วมสร้างเมืองอุบลในแบบที่ท่านอยากให้เป็น โดยการแสดงความคิดเห็นผ่านทางแบบฟอร์ม แบบสำรวจ อุบลเมืองในฝันที่ท่านอยากให้เป็น

และวันที่ 13 สิงหาคม 2561 มีการประกาศผลการออกเสียงของชาวอุบลต่อโครงการ อุบลฯ เมืองในฝัน ซึ่งชาวอุบลมีความต้องการ 3 ลำดับแรก ดังนี้

1. อุบลเมืองสะอาด 36.77%
2. อุบลเมืองท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ 36.26%
3. อุบลเมืองปลอดภัย 33.33%

จากจำนวนผู้แสดงความคิดเห็น 4,731 ราย (ข้อมูล ฯ วันที่ 13 ส.ค.61) ในหัวข้อ เมื่อคิดถึงเมืองอุบลในฝัน ท่านคิดว่าควรเป็นอย่างไร พบว่า ชาวอุบลราชธานีมีการเลือก ข้อที่คิดว่าจะเป็นประโยชน์และเป็นไปได้จริงมากที่สุด ในจำนวน 15 หัวข้อ ดังนี้

อุบล-เมืองในฝัน-04.jpg

ผลสำรวจข้างต้น ตรงกับความคิดเห็นของท่านหรือไม่  ร่วมสร้างเมืองอุบลในแบบของเรา ผ่านแบบสำรวจ อุบลฯ เมืองในฝันที่ท่านอยากให้เป็นได้ตามลิงค์นี้

 แบบสำรวจ อุบลเมืองในฝันที่ท่านอยากให้เป็น