guideubon

 

นศพ. ม.อุบลฯ จัดพิธีทำบุญและขอขมาร่างอาจารย์ใหญ่ ปี 2560

อาจารย์ใหญ่-นักศึกษาแพทย์-อุบล-01.jpg

วันที่ 26 สิงหาคม 2560 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดงานทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่อาจารย์ใหญ่และทำบุญโรงทาน ประจำปี 2560 เพื่อแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวที ที่นักศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพทุกคนมีต่ออาจารย์ใหญ่ ที่ท่านได้เสียสละร่างกายเพื่อประโยชน์ทางการศึกษา ในงานจัดให้มีการทำบุญตักบาตร พิธีไหว้ครู และขอขมาอาจารย์ใหญ่ก่อนจะเริ่มต้นในการศึกษาร่างกายของท่าน โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.อริยาภรณ์ พงษ์รัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานในพิธีและมอบเกียรติบัตรและของที่ระลึกให้แก่ญาติอาจารย์ใหญ่ 

นายแพทย์นิรันดร์-พิทักษ์วัชระ-01.jpg

นายแพทย์นิรันดร์ พิทักษ์วัชระ คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ม.อุบลฯ กล่าวว่า การจัดพิธีทำบุญในครั้งนี้ เพื่อสำนึกในบุญคุณ ผู้มีจิตใจประเสริฐ เสียสละร่างกาย โดยนักศึกษาจะได้พร้อมใจไหว้ครู และพิธีขอขมา ซึ่งมีญาติๆ อาจารย์ใหญ่เดินทางมาร่วมงานบุญจำนวนมาก งานรำลึกในครั้งนี้ จึงไม่ใช่เป็นพิธีกรรมอย่างเดียว แต่เป็นส่วนที่จะเตือนสตินักศึกษาแพทย์ฯ คณาจารย์ให้รำลึกถึงความมีกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ สิ่งเหล่านี้เป็นกำลังใจในการศึกษาเล่าเรียน เป็นกำลังใจในการทำตัวให้เป็นประโยชน์ ต่อชาวอีสาน หรืออีสานใต้ต่อไปในอนาคต

กิตติพศ-ธานี-01.jpg

ด้าน นศพ.กิตติพศ ธานี นักศึกษาแพทยศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 รุ่น 10 ประธานโครงการฝ่ายนักศึกษา กล่าวเพิ่มเติมว่า ซึ่งตลอดเวลาที่ศึกษา อาจารย์ใหญ่ นับเป็นวิทยาทานการศึกษาแก่นักศึกษา ซึ่งระหว่างการเล่าเรียนนักศึกษาต่างลงมีด ชำแหละ ร่างกายอาจารย์ใหญ่เพื่อศึกษาหาความรู้จากทุกอณู ทุกส่วนของร่างกาย กล้ามเนื้อทุกมัด หลอดเลือด เส้นประสาททุกเส้น อวัยวะทุกชิ้นได้ถูกนักศึกษาเรียนรู้ ซึ่งบางครั้ง เหล่านักศึกษาอาจเหน็ดเหนื่อย เผลอกระทำการล่วงเกิน ทั้งเจตนาหรือมิได้เจตนา ด้วยกาย วาจา ใจ ในวันนี้เหล่านักศึกษาได้สำนึกในการกระทำดังกล่าว จึงพร้อมใจทำบุญและขอขมา จะขอจดจำความรู้ที่ท่านให้ไปประกอบวิชาชีพอย่างสุจริตต่อไป

อาจารย์ใหญ่-นักศึกษาแพทย์-อุบล-03.jpg

ภายหลังจากเสร็จสิ้นงานพิธีทำบุญ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ได้เปิดโอกาสให้คณะญาติๆ เข้าพบและสัมผัสร่างอาจารย์ใหญ่อีกครั้ง โดยมีนักศึกษาแพทย์ นำญาติเข้าพบแต่ละร่างพร้อมเปิดผ้าคลุมให้สัมผัสพบเจอหน้ากันอีกครั้ง ดั่งเช่น คุณแม่พะยอม สวัสดี ที่เดินทางไกลมาจาก จ.หนองคาย มาพร้อมกับบุตรหลานที่รอคอยวันพบเจอสามีอีกครั้ง คุณแม่พะยอม บอกว่า “ดีใจที่ได้พบเจอคุณพ่อ ซึ่งตอนนี้ท่านเป็นอาจารย์ใหญ่ แม้ตอนนี้ร่างจะถูกผ่าเรียนรู้จนไม่เหลือเค้าโครงเลยก็ตาม แต่ตนและลูกหลานก็ยังจำรูปร่างหน้าตาของคุณพ่อได้เสมอ ดีใจที่ท่านได้ทำหน้าที่อาจารย์ใหญ่ซึ่งเป็นสิ่งที่ท่านตั้งใจไว้ตั้งแต่ช่วงที่มีชีวิตอยู่ ขอให้ลูกหลาน นศ.แพทย์ทุกคนตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเก็บเกี่ยวความรู้จากท่านให้มากที่สุด นำความรู้มาใช้ในวิชาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ”

อาจารย์ใหญ่-นักศึกษาแพทย์-อุบล-02.jpg

วันนี้จึงเป็นวันที่ดีใจที่สุดของครอบครัวอาจารย์ใหญ่ แต่ภายใต้ความดีใจหลายคนกลับมีน้ำตาที่ไหลซึมออกมา แสดงถึงความรักและคิดถึงที่ตราตรึงมิลืมเลือน หลายคนนำมาลัยดอกมะลิมากราบคารวะบนเรือนร่าง บ้างคือร่างของพ่อ บ้างคือร่างของแม่ บ้างคือร่างของญาติพี่น้อง แม้บางร่างญาติอยู่ห่างไกลไม่สามารถมาได้แต่ก็มีนักศึกษาทุกคนที่ช่วยดูแลท่าน เพราะท่านคือครูผู้เสียสละ บุคคลสำคัญแห่ง “อาจารย์ใหญ่” ที่เราทุกคนจะเทิดทูนไว้เหนือสิ่งอื่นใด

เพลิน วิชัยวงศ์ นักประชาสัมพันธ์ ม.อุบลฯ / ข่าว