guideubon

 

โครงการขยะคืนถิ่น งานรับตะวันใหม่ 2560 ลดขยะตกค้างได้เกือบ 5 พัน กก.

ขยะคืนถิ่น-ผาแต้ม-อุบล-02.jpg

จากการที่จังหวัดอุบลราชธานีจัดกิจกรรม "รับตะวันใหม่ก่อนใครในสยาม" ที่บริเวณอุทยานแห่งชาติผาแต้ม ระหว่างวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ถึงวันที่ 1 มกราคม 2560 นั้น ปีนี้มีนักนักท่องเที่ยวจำนวน 22,055 คน เพิ่มขึ้นจากปีที่ 2559 ประมาณ 2,000 คน ซึ่งทุกปีที่ผ่านมา ภายหลังเสร็จงาน มักจะพบปัญหาว่า นักท่องเที่ยวนำขยะเข้ามาทิ้งในเขตณอุทยานฯ เป็นจำนวนมาก

ขยะคืนถิ่น-ผาแต้ม-อุบล-03.jpg

การจัดงาน "รับตะวันใหม่ก่อนใครในสยาม" ปี 2560 นี้ อุทยานแห่งชาติผาแต้ม จึงจัดกิจกรรม "ขยะคืนถิ่น" โดยการแจกถุงดำและเอกสารเชิญชวน พร้อมแบบตอบรับเข้าร่วมโครงการฯ ให้นักท่องเที่ยวบริเวณด่านเก็บค่าบริการ บริเวณพื้นที่กางเต็นท์และร้านค้าชุมชน เพื่อรับของสมนาคุณ เมื่อนำขยะออกจากเขตพื้นที่อุทยานฯ โดยนำแบบตอบรับมามอบให้กับเจ้าหน้าที่พร้อมโชว์ถุงใส่ขยะที่ช่วยกันขนออกไปทิ้งตามสถานที่ที่มีการจัดภาชนะไว้ให้ทิ้งขยะ ระหว่างวันที่ 31 ธันวาคม 2559 - 1 มกราคม 2560

ขยะคืนถิ่น-ผาแต้ม-อุบล-04.jpg

นายนครินทร์ สุทัตโต หัวหน้า อุทยานแห่งชาติผาแต้ม กล่าวว่า โครงการ "ขยะคืนถิ่น" ในปีนี้ มีนักท่องเที่ยวเข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 2,980 คน ขยะที่นำออกไปจากอุทยาน จำนวน 4,700 กิโลกรัม จากการประเมินปริมาณขยะตกค้างหลังการจัดงาน "รับตะวันใหม่ ก่อนใครในสยาม" ซึ่งร่วมกับจังหวัดอุบลราชธานี และหน่วยงานในจังหวัด จัดงานติดต่อกันเป็นประจำทุกปีพบว่า ทั้งที่จำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มจากปีที่ผ่าน แต่จำนวนขยะกลับลดลงอย่างเห็นได้ชัด ขยะไม่กระจัดกระจาย ลดภาระการจัดเก็บและกำจัดของ เจ้าหน้าที่อุทยานลงอย่างมาก ถือว่าโครงการนี้ประสบความสำเร็จอย่างมาก ทั้งนี้ ต้องขอบคุณนักท่องเที่ยวทุกท่านที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี

ขยะคืนถิ่น-ผาแต้ม-อุบล-05.jpg

ขยะคืนถิ่น-ผาแต้ม-อุบล-06.jpg

 

copyright 2005 www.GuideUbon.com สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail.com | Tel : 080-4850511